EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน”

Aug 23, 2019 -None-

EXIM BANK ร่วมกับ สปส. เสริมสภาพคล่องสถานประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนของการส่งออกไทย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสนับสนุน “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” เสริมสภาพคล่องให้ผู้มีศักยภาพที่จะรักษาการจ้างงาน รวมทั้งเพิ่มค่าจ้างแรงงานได้มากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการผลิตและยกระดับสินค้าไทยตามมาตรฐานสากล โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการจ้างงานในสถานประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนของการส่งออกไทย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม จึงดำเนิน “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยออกบริการใหม่ “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะรักษาการจ้างงาน รวมทั้งเพิ่มค่าจ้างแรงงานได้มากขึ้น ช่วยเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ สามารถผลิตหรือส่งออกสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นสถานประ กอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปส. ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ระยะกลางและระยะยาวสูงสุด 15 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1 (EXIM Loan for Employ ment Credit Serie 1)” เงินกู้ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3% ต่อปี 2. “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2 (EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)” เงินกู้ระยะเวลา 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3% ต่อปี ปีที่ 4-7 อยู่ที่ 5% ต่อปี ระยะเวลาอนุมัติบริการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป้าหมายอนุมัติวงเงินรวม 2,500 ล้านบาท

“EXIM BANK เดินหน้าขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า อันจะนำไปสู่มาตรฐานสินค้าไทยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของ EXIM BANK ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการลงทุนระหว่างประเทศของไทยอย่างยั่งยืน” พิศิษฐ์ กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort