LINE ประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสภาพดีแก่มูลนิธิยุวพัฒน์

Aug 23, 2019 -None-

LINE ประเทศไทย นำโดย ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา กรรมการผู้จัดการ และ กานต์ กิมสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ครบกำหนดการใช้งาน และมีระบบการปฎิบัติงานพร้อม ลักษณะภายนอกในสภาพดี แก่มูลนิธิยุวพัฒน์ นำไปมอบแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและบุคลา กรในโรงเรียนที่มีความต้องการเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา การหาความรู้ และการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ต่อไป  โดยมี โมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงาน LINE ประเทศไทย ถนนเพลินจิต

 

LINE Thailand

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.