แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเผยผลสำรวจคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล ชีวิตการทำงานต้องยืดหยุ่นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

Aug 21, 2019 -None-

จากกระแสเทรนด์พฤติกรรมของ “มนุษย์เงินเดือน”หรือ“คนทำงานรุ่นใหม่”ในสังคมยุคปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปถือเป็นองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์กว่า80 ประเทศทั่วโลกและแรงงานในทุกระดับหลายล้านคน  ได้ทำการศึกษาความต้องการของพฤติกรรมของทรัพยากรบุคคลในสังคมปัจจุบันหรือเรียกได้ว่าสังคมยุคดิจิทัลต่อการทำงานของคนรุ่นใหม่ในยุค4.0 โดยเฉพาะได้ศึกษาพฤติกรรมของทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยเพื่อหวังให้องค์กรหรือหน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนเข้าถึงพฤติกรรมความต้องการของคนในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นGEN M ผู้ที่เกิดในช่วงอายุ21 – 38 ปีหรือ GEN X ผู้ที่เกิดในช่วงอายุ39 – 53ปีและยังเจาะลึกไปที่ระดับการศึกษาที่ปริญญาตรีร้อยละ54 และปริญญาโทที่ร้อยละ33 อื่น ๆ ร้อยละ13

จากพฤติกรรมแนวคิดของกลุ่มคนยุคดิจิทัลต่อการทำงานในสังคมยุค 4.0 นั้น เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ต้องการการทำงานในองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน จะเห็นได้จากพฤติกรรมการทำงานของคนในสังคมปัจจุบันที่ต้องการทำหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้ง การทำงานประจำประกอบอาชีพเสริม การพักผ่อนการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายโดยเฉพาะพฤติกรรมของคนทำงานในสังคมเมือง

ดังนั้น แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จึงได้ทำการสำรวจถึงความต้องการของกลุ่มคนทำงานในช่วง GEN M และ GEN X ที่ตอบสนองในชีวิตสังคมเมืองมากที่สุด ในบริบทการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลทั้งทางด้านการทำงานตลอดจนส่งผลต่อพฤติกรรมในช่วงเวลาว่างของคนกลุ่มนี้   

พฤติกรรมเวลาว่างกับการใช้ชีวิตแบบ “สมาร์ทดีไวซ์” หรือที่เรียกได้ว่าท่องโลกออนไลน์แบบครบวงจร ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยในปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์กระแสโลกแห่งเทคโนโลยี ทั้งการหารายได้ แหล่งช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร  ล้วนแต่ปรับให้พฤติกรรมของคนยุคนี้ไปอยู่บนแพลตฟอร์มของ “สมาร์ทดีไวซ์” ไปเป็นอย่างมาก ดังนั้น องค์กร หรือ หน่วยงานต้องทันต่อพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน การสั่งงานให้ง่าย เข้าถึงพฤติกรรม เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพด้วย

 

 

พฤติกรรมเทรนด์การออกกำลังกายจะเห็นได้จากบางองค์กรเริ่มมีการปรับเข้าหาบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะองค์กรในระดับกลางและองค์กรขนาดใหญ่ที่เริ่มให้ความสำคัญในพฤติกรรมของบุคลากรในด้านการออกกำลังกาย ซึ่งผู้บริหารต้องการเข้าถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดี โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ทำการสำรวจถึงความคิดเห็นของกลุ่มคนใน2 กลุ่มดังกล่าวGEN M และGEN Xเสียงสะท้อนคือ พวกเขาเหล่านี้ต้องการองค์กรที่ให้ความสำคัญในด้านความรู้สึกให้ความใส่ใจในบุคลากร และหากองค์กรให้ความสำคัญในด้านกีฬาถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิต โดยผลสำรวจที่ได้รับคือกีฬาที่ต้องการให้องค์กรมีส่วนร่วมและพฤติกรรมส่วนตัวที่ชื่นชอบคือเดิน-วิ่งร้อยละ66,แบดมินตันร้อยละ44,

ปั่นจักรยานร้อยละ42,ฟุตบอลร้อยละ17,บาสเก็ตบอลร้อยละ 11 และอื่นๆ ร้อยละ10

 

พฤติกรรมด้านความบันเทิง จากการสอบถามกลุ่ม GEN M และ GEN X กิจกรรมด้านความบันเทิงเสมือนเป็นการผ่อนคลายของบุคลากรในองค์กร และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาบางองค์กรยังเอากิจกรรมเหล่านี้ส่งต่อไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรและกลุ่มลูกค้าเช่นการทำ CRM (Customer Relationship Management) ร่วมกันจากผลสำรวจกิจกรรมบันเทิงที่กลุ่มคนเหล่านี้ชื่นชอบคือการชมภาพยนตร์ร้อยละ 89ร้องเพลง-คาราโอเกะร้อยละ37, การชมคอนเสิร์ต ร้อยละ 35, การชมละครเวที ร้อยละ 15, อื่น ๆร้อยละ10

 

ทางด้านพฤติกรรมในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN M และGEN Xชื่นชอบ จะเห็นได้ว่าสะท้อนมาจากพฤติกรรมองค์รวมของเทรนด์สังคมในด้านเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เข้าถึงการสื่อสารได้อย่างขีดสุดจะเห็นได้จากผลสำรวจส่วนใหญ่ตอบว่าชอบท่องอินเตอร์เน็ตกว่าร้อยละ87ไม่ว่าจะเป็นการใช้Google, Facebook, IGและ Twitterแต่ยังมีอีกกลุ่มที่ยังคงพฤติกรรมด้านการอ่านหนังสือถึงร้อยละ64 และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต้องการเข้าอบรมคอร์สต่างๆ ร้อยละ39ตามลำดับ

จากพฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคมยุคดิจิทัลหรือคนทำงานในยุค4.0 ที่มีการปรับเปลี่ยนไป และส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงาน ที่ต้องการทำงานที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน ต้องการใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง ตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดต้องมีความยืดหยุ่น ปรับเข้าได้กับพฤติกรรมในสังคมเมือง สังคมปัจจุบัน สังคมแห่งเทคโนโลยี จะเห็นได้จากการใช้เวลาว่างของคนกลุ่มนี้ที่มักท่องโลกออนไลน์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบ มักทำงานและเก็บวันเวลาว่างทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ อาทิ กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศกิจกรรมช่วงวันว่างรับประทานอาหารช้อปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตลอดจนสถานที่ที่ไปได้แก่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตคอมมูนิตี้มอลล์ หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  ถึงเวลาที่องค์กรหรือหน่วยงานอาจต้องศึกษาเรียนรู้กับทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือHR ในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับกระแสเทรนด์พฤติกรรมของของคนในสังคมปัจจุบัน สังคมในยุคที่ความคิดเปลี่ยน และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นแมนพาวเวอร์กรุ๊ปประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 อันเป็นส่วนขับเคลื่อนกลไกหลักของหน่วยงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพ"การปรับองค์กรให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานรุ่นใหม่ผสมผสานกับวัฒนธรรมองค์กรรับมือเท่าทันเทรนด์เทคโนโลยีจะสามารถส่งผลให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการทำงานในลักษณะยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตปรับตัวของแรงงานยุค 4.0

อย่างไรก็ตามการศึกษาพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนแรงงานยุคใหม่ท่ามกลางดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น คือเสียงสะท้อนให้เห็นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงต้องผนวกควบคู่การทำงานในกลไกหลักขององค์กรคือทรัพยากรบุคคลซึ่ง“มนุษย์”หรือ“แรงงาน” คือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และทรัพยากรบุคคล คือ มดงานที่นำพาองค์กรไปถึงเส้นชัยในอนาคต

Research

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.