“น้ำดื่มสิงห์” คว้ารางวัลในงาน “Kantar Brand Footprint Award 2019” กลุ่ม Beverage

Aug 20, 2019 -None-

ธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด ธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด รับรางวัล ในงาน “Kantar Brand Footprint Award 2019” โดย “น้ำดื่มสิงห์” คว้ารางวัลในสาขา Top Outstanding Local Brands ในกลุ่ม Beverage ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์น้ำดื่มที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ Kantar (กันตาร์) เป็นบริษัทผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยผู้บริโภคเชิงลึกที่มีความเชี่ยว ชาญด้าน FMCG (Fast  Moving Consumer Goods) โดยได้จัดอันดับสุดยอดแบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุด 50 อันดับแรกของโลก และสุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในประเทศ ไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในประเทศไทยนั้น ได้เจาะลึกแบรนด์ต่างๆ ในเมืองไทยกว่า 976 แบรนด์ และวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้ากว่า 245 ล้านครั้งของนักช้อปชาวไทย ครอบคลุมทั้งคนเมืองและต่างจังหวัด สามารถสะท้อนพฤติกรรมการซื้อของประชากรทั่วประเทศกว่า 25.4 ล้านครัวเรือน โดยมี ลลิดา จิวะนันทประวัติ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ฮาวเวิร์ด ชาง กรรมการผู้จัดการ กันตาร์ (เวิร์ลพาแนล) ประเทศไทยและมาเลเซีย ร่วมยินดี

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.