Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

ซีดีจี เร่งสร้าง Innovation Culture กุญแจความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

Aug 20, 2019 -None-

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เผยเทรนด์ Innovation Culture หรือการสร้างวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กร คือกุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ซึ่งความสำเร็จของการพัฒนานวัต กรรมขององค์กร 66% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยเทรนด์ทั้งในและต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซีดีจี เร่งสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ผ่านนโยบายในการเดินหน้าสู่ความแข็ง แกร่ง เพิ่มทักษะให้กับพนักงาน ปลูกฝัง Innovation ผ่านผลงานและกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และเกิดการต่อยอดในงานที่ทำในชีวิตประจำวัน เผยหนึ่งในผลงานการันตีความสำเร็จ ”Bus on mobile Service” หรือ BOMs โซลูชั่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากการประกวด INNO Project และมีผู้ใช้จริงแล้ว ตั้งเป้าเดินหน้าการเป็น Corporate Innovation เต็มรูปแบบผ่านโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมองค์กรภายในปี 2563

นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า การทรานฟอร์มองค์กรเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือทักษะของบุคคลในองค์กรที่จำเป็นต้องถูกพัฒนาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทักษะที่เกิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจและถูกนำมาพัฒนาคนทำงานอย่างต่อเนื่องจากนี้และในอีก 3 ปี ข้างหน้า คือการคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม เทรนด์ด้าน Innovation Culture หรือการสร้างวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กร จึงเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

“มีผลการสำรวจจากหลายงานวิจัยชั้นนำพูดถึงความสำเร็จจากการสร้างนวัตกรรมขององค์กร โดยระบุว่า มากกว่า 66% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเสนอสินค้าและบริการใหม่ เป็นทางเลือกให้ลูกค้า นับเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จดังกล่าวจึงต้องเริ่มจากพนักงานภายใน ทรัพยากรสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับต้น โดยในปี 2565 มากกว่า 54% ของพนักงานทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถด้วยการเพิ่มและต่อยอดทักษะในตำแหน่งงานของตนเอง มากกว่า 35% จะถูกเข้าโปรแกรมการฝึกเพิ่มเติมสูงถึง 6 เดือน โดยจะเน้นไปที่การคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งซีดีจีเอง ก็มุ่งไปในทิศทางเดียวกันนี้ ซึ่งแต่เดิม Innovation ถือเป็นหนึ่งใน core value ขององค์กร เริ่มจากการคัดสรรพนักงานที่มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปลูกฝังให้คนในองค์กรมี innovation ด้วยผลงานและกิจกรรมต่างๆ โดยสิ่งที่ทำตลอดมาคือ C&G Innovation Awards กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งในส่วนของการเริ่มจากไอเดียใหม่ๆ และเป็นงานสำเร็จแล้ว เป็นโซลูชันที่พร้อมเสนอให้ลูกค้าได้ใช้งานจริง” นาถกล่าว

นาถ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทิศทางและเป้าหมายในการสร้าง Innovation culture ของซีดีจีจากนี้ จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลเป็นสำคัญ เพราะโซลูชันที่บริษัทฯ พัฒนาเพื่อนำเสนอลูกค้า ล้วนมาจากความรู้ความสามารถของพนักงานทั้งสิ้น เริ่มจากการปลูกฝังค่านิยมของการเป็นนวัตกรให้กับพนักงานซีดีจีทุกคน เปิดกว้างให้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของตนและทีมงาน ผลักดันบุคลากรภายในให้เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนภายในองค์กร เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยแนวคิดอย่างมีตรรกะ และพร้อมใช้งานได้จริง เป็นการสร้างฐานรากที่แข็งแกร่ง ก่อนต่อยอดสู่เวทีการประกวด innovation ระดับองค์กรและระดับประเทศ รวมทั้งการตั้งศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะนวัตกรรม ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาและต่อยอด Innovation เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนวัตกรรมและส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมที่หลากหลายภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าและต่อยอดสู่การพัฒนาสังคม

ทั้งนี้ ในด้านการสร้าง Innovation Culture อย่างเป็นรูปธรรมของซีดีจี ที่บ่งบอกถึงความเป็น Culture ขององค์กรอย่างชัดเจน ในการแข่งขัน C&G Innovation Awards โดยมีมาตั้งแต่ปี 2556 บนวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในงานที่ทำในชีวิตประจำวัน (Be innovative) นำงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้จริงมาพัฒนาต่อ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ฝึกคิด พัฒนาต่อยอด และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยจะเห็นได้จากผลงานการันตีความสำเร็จล่าสุดอย่าง “Bus on mobile Service” หรือ BOMs ได้พัฒนาต่อยอดและมีการขายแล้ว ภายใต้แบรนด์ NOSTRA Logistics ของบริษัท จีไอเอส จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี

ตลอด 51 ปี ของกลุ่มบริษัทซีดีจี นอกจากการยึดหลักบริหารงานภายใต้ Innovation culture ซีดีจียังพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเดินหน้างานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานสนับสนุนภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สร้างการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ก้าวสู่ความเป็น  Smart Government และให้การสนับสนุนในด้าน e-citizen service solutions เพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้นผลักดันประเทศผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าของประเทศเป็นหลักสำคัญ นาถ กล่าวทิ้งท้าย

Innovation

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort