ฟู้ดสตาร์ มอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room แก่ ม.มหิดล

Aug 19, 2019 -None-

ปัจจุบันคนไทยมีโรครุมเร้ามากมายอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เอื้อให้เกิดความเครียด จนหลายคนกลายเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งวิถีชีวิตที่มีความเร่งรีบตลอดเวลา จนทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายและดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งในแต่ละปี กระทรวงสาธารณสุขจะออกมาประกาศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากที่สุดในคนไทย 5 อันดับ แน่นอนว่าอันดับหนึ่งที่ครองแชมป์ติดต่อกันมายาวนานหลายปีซ้อน ได้แก่ โรคมะเร็ง ตามมาด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยดังกล่าวทำให้ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงของโรคหันมาให้ความสำคัญกับการหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำ เสมอ รักษาสุขภาพด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารปิ้งย่างหรือของหมักดอง ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ทำจิตใจปลอดโปร่งและไม่เกิดความเครียดสะสม ที่สำคัญคือ ทำให้คนหันมาหมั่นตรวจเช็กอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย อาทิ ก้อนเนื้ออาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรืออาการป่วยฉับพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ และพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัย

ด้วยตระหนักในการให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของคนไทย บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ “ดีโด้” และ “มิกกุ” จึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ล่าสุด ส่งมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room แก่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลอันเป็นการสานต่อเจต นารมณ์ของบริษัท ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี และรักในการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

จันทรา พงศ์ศรีกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ “ดีโด้” และ “มิกกุ” กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มอันดับหนึ่งของไทยที่นอกจากจะใส่ใจในด้านคุณภาพการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เรายังมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งล่าสุด บริษัทเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการส่งมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room แก่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และหวังว่าการมอบศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room จะทำให้คนรุ่นใหม่มีสุขภาพที่แข็งแรงและไร้ซึ่งโรคภัย” จันทรา กล่าว

ทางด้าน ปพน แสวงผล ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจุบันเป็น อาจารย์ผู้ช่วยฝึกสอน กล่าวว่า “เดิมทีเรามีห้องออกกำลังกายเดิมอยู่ แต่จะเป็นห้องที่เน้นการออกกำลังแบบ Cardio เท่านั้น การมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room จึงถือเป็นการช่วยเติมเต็มให้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาของคณะฯ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะถ้านักศึกษาเรียนรู้แต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลย ก็จะถือว่าการเรียนรู้ยังไม่ถึง 100% เต็ม เมื่อเวลาออกไปปฏิบัติงานจริงเราไม่สามารถปฏิบัติหรือยกตัวอย่างให้คนอื่นดูได้ หรือใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ”

โดยในการมอบ ศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room ครั้งนี้มี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการ บดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ นพ. ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

น้ำผลไม้

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn