แกรมมี่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกในรอบ 8 ปี

Aug 16, 2019 -None-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 -  30 มิถุนายน 2562) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 81.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 12 กันยายน 2562

บุษบา  ดาวเรือง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

“ในไตรมาส 2/2562 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า/บริการและค่าลิขสิทธิ์จำนวน1,458 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ13.7 สืบเนื่องจากในไตรมาสนี้ไม่มีกำหนดฉายภาพยนตร์เรื่องใหม่   และธุรกิจเทรดดิ้งลดลงเล็กน้อยทางด้านธุรกิจดิจิทัลทีวี2 ช่องซึ่งได้รับความสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการดิจิทัลทีวีของภาครัฐประกอบกับความสามารถในการพัฒนาช่องอย่างต่อเนื่องทำให้ภาระผลขาดทุนการร่วมค้าของบริษัทเปลี่ยนจากผลขาดทุนมาเป็นผลกำไรในไตรมาสนี้

สถานะทางการเงินของบริษัทมีความเข้มแข็งภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจซึ่งส่งผลให้ภาระหนี้สินลดลงอย่างมีนัยสำคัญณ สิ้นไตรมาส2/2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.33เท่า”

สำหรับธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าเพลง(Physical product), ดิจิทัลมิวสิค, การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์, ธุรกิจโชว์บิซ, ธุรกิจบริหารศิลปิน และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทในไตรมาส 2/2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเพลง 893 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ61 ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ในส่วนนี้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจดิจิทัลมิวสิคและธุรกิจบริหารศิลปินซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสนี้มีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่หลายรายการ เช่น“PECK PALITCHOKE Concert#2 : LOVE IN SPACE”, “What The Fest! Music Festival 2”และ “คอนเสิร์ต ต่าย อรทัยดอกหญ้ากลางเมืองใหญ่”

ธุรกิจเทรดดิ้งประกอบด้วยธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวีโดยในไตรมาสนี้ธุรกิจโฮมช้อปปิ้งมีรายได้422 ล้านบาทลดลงร้อยละ23.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนธุรกิจกล่องรับสัญญาณทีวีมีรายได้72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจภาพยนตร์ในไตรมาส 2/2562ไม่มีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายแต่มีรายได้จากการขายลิขสิทธิ์จำนวน33ล้านบาทในขณะที่ไตรมาส2/2561มีภาพยนตร์ใหม่“น้องพี่ที่รัก”เข้าฉายในช่วงนั้น รายได้รวมของไตรมาสจึงสูงถึง 183 ล้านบาท

ธุรกิจการลงทุนประกอบด้วย  บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดดำเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี ‘ช่อง One31’ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในไตรมาสนี้มีละครที่ได้รับกระแสตอบรับดีหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเรื่อง“หัวใจศิลา”“ลูกกรุง”และ“ใบไม้ที่ปลิดปลิว”ส่วนรายการประเภทวาไรตี้ซิทคอมและข่าวก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้งจำกัดประกอบด้วยธุรกิจดิจิทัลทีวี‘ช่อง GMM25’, ธุรกิจวิทยุและโชว์บิซ,ธุรกิจผลิตคอนเทนต์ในไตรมาสนี้มีละครที่ได้รับความนิยมสูงคือเรื่อง “เมียน้อย”ส่วนด้านคอนเสิร์ตที่ได้รับความนิยมมากคือ “The Real NadechConcert”และ“Cassette Festival”

ธุรกิจอื่นๆในไตรมาสนี้มีรายได้38 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ2.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนต้นทุนขายและบริการไตรมาสนี้เท่ากับ851ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.6เนื่องจากไม่มีต้นทุนภาพยนตร์ใหม่และต้นทุนขายของสินค้าลดลง

กำไรขั้นต้นไตรมาสนี้เท่ากับ 606 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ41 สูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส2/2561ซึ่งคิดเป็นร้อยละ38 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมไตรมาส2/2562นี้เท่ากับ 550 ล้านบาทเพิ่มขี้นร้อยละ 3.8จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 530 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาสนี้เท่ากับ  68  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 33 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn