กันตาร์เผย 16 แบรนด์ระดับท็อปที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดในปี 2019

Aug 15, 2019 -None-

ถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีที่ผู้นำ นักธุรกิจ และนักการตลาดในกลุ่มธุรกิจ FMCG และ Retailer ต่างเฝ้ารอ สำหรับ Kantar Brand Footprint Award 2019 รางวัลเชิดชูเกียรติแบรนด์ยอดนิยมในเมืองไทยและระดับโลก โดยความพิเศษของปีนี้ Kantar (กันตาร์) ได้แบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท รวม 16 รางวัล ได้แก่ Most Chosen Brands, Most Rising Brands,Top Outstanding Local Brands และ Top Outstanding Retailer ด้วยการนำนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในแบบ ‘Consumer Panels’ รายแรกของโลกและหนึ่งเดียวในเมืองไทย ควบคู่กับการประมวลผลดัชนี CRPs (Consumer Reach Points) หรืออัตราการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าซึ่งเป็นเอกสิทธิเฉพาะของกันตาร์เท่านั้น

Kantar ผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยผู้บริโภคเชิงลึกที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าอุปโภค-บริโภคที่มีการหมุน เวียนสูงอย่าง FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) อาทิ เครื่องดื่ม อาหาร สุขภาพ ความงาม ผลิต ภัณฑ์ในครัวเรือน ฯลฯ พร้อมให้คำปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำระดับโลกมากว่า 75 ปี ได้ทำการจัดอันดับสุดยอดแบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุด 50 อันดับแรกของโลก และสุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริ โภคในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ผ่านข้อมูลเชิงลึกจาก ‘Consumer Panels’ หรือ Consumers’ Purchase Behavior พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค นำมาวิเคราะห์เจาะลึกและปรับกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของบริษัทชั้นนำระดับโลก

ทั้งนี้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Consumer Panels อ้างอิงโดยการเก็บข้อมูลจริงผ่านกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า นั่นทำให้ กันตาร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในตลาด Consumer Panels ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มาโดยตลอด เพราะสามารถนำเสนอข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง อาทิ

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ
ข้อมูลที่ได้รับมีความแตกต่างและเข้าถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างลึกซึ้ง 
อธิบายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีหลักการ 
ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของข้อมูล 
แบรนด์สามารถนำไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจและต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ กันตาร์ยังทำการศึกษาวิจัยกับประชากรโลกถึง 72% เจาะลึกแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลกในกลุ่ม FMCG กว่า 21,400 แบรนด์ โดยครอบคลุมมากกว่า 49 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วนของ GDP โลกราว 85% โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของเหล่านักช็อปกลุ่มตัวอย่าง 350,000 ล้านครั้งของการช็อปตลอดหนึ่งปี (สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2018) ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคและนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางในการทำธุรกิจได้อย่างแม่นยำ 
 
กันตาร์ยังเจาะลึกแบรนด์ต่าง ๆ ในเมืองไทยกว่า 976 แบรนด์ จาก 80 ช่องทางจัดจำหน่ายและค้าปลีก ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักช็อปชาวไทยกว่า 245 ล้านครั้ง ครอบคลุมทั้งคนเมืองและต่างจังหวัด ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนพฤติกรรมการซื้อของประชากรทั่วประเทศกว่า 25.4 ล้านครัวเรือน 

Kantar Brand Footprint Award 2019
 
เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยและเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกอย่างแท้จริง กันตาร์ได้เปิดเผยผลการศึกษาชุด Brand Footprint Report 2019 โดย ฮาวเวิร์ด ชาง กรรมการผู้จัดการ กันตาร์ (เวิร์ลพาแนล) ประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและค้นคว้าหาข้อ มูลมากขึ้นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเช่นเดียวกับที่พวกเขามีตัวเลือกมากขึ้น เพราะดิจิตอลเข้ามามีส่วนช่วยให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในยุค Digital Transformation บริษัทจึงต้องมีข้อมูลพฤติ กรรมผู้บริโภคเชิงลึก เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจการลงทุนที่น่าเชื่อถือ ครอบคลุม และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
กันตาร์ยังจัดพิธีมอบรางวัล Kantar Brand Footprint Award 2019 เพื่อเป็นเกียรติกับแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคสูงสุดของเมืองไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นมอบรางวัล โดยแบ่งเป็น 4 สาขา รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล ได้แก่
 
Most Chosen Brands จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ Nescafé (Beverage) / Mama (Food) / Colgate (Health & Beauty) / Hygiene (Home Care) และ Dutch Mill (Dairy)
Most Rising Brands จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ C-Vitt (Beverage) / Lay’s (Food) / Bhaesaj (Health & Beauty) / Pao (Home Care) และ Thai-Denmark (Dairy)
Top Outstanding Local Brands จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ Singha Drinking Water (Beverage) / Deksomboon (Food) / Tepthai (Health & Beauty) / 108 Shop (Home Care) และ Tofusan (Dairy)
Top Outstanding Retailer จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ CJ Supermarket 
 

กันตาร์ยังจัดอันดับ 50 แบรนด์ระดับโลกในกลุ่ม FMCG และ Retailer ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด หรือ Brand Footprint 2018 Global Ranking Top 50 เพื่อช่วยให้แบรนด์กำหนดเป้าหมายได้แม่นยำและต่อยอดสู่การเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่แท้จริงควบคู่กับมาตรฐานการชี้วัดจำนวนครัวเรือนทั่วโลกที่กำลังซื้อแบรนด์และความถี่ โดยปีนี้ Coca-Cola ยังคงครองแชมป์อันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รองลงมาคือ Colgate, Maggie, Lifebuoy, Lay’s, Pepsi และ Nes cafe ตามลำดับ ทว่าปีนี้ ‘Dove’ และ ‘Sunsilk’ ได้รับความนิยมขึ้นมาเป็นอันดับ 8 และ 9 ส่งผลให้ตำแหน่งของ ‘อินโดหมี่’ จากอินโดนีเซียหล่นลงมาอยู่ในลำดับที่ 10 (ร่วงลงมาสองลำดับ) 
 
เติบโตแน่แค่มี 3 องค์ประกอบสำคัญ!
 
กันตาร์ยังทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเอเชียช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วิเคราะห์ผ่าน Big Data เพื่อนำเสนอ 3 องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แบรนด์เติบโตอย่างมีศักยภาพในเอเชีย (Recipe for Brand Growth in Asia) นั่นคือ สินค้าต้องตอบโจทย์ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) และด้านความสุข (Happiness)

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle