บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 62 รายได้รวม 13,865.7 ล้านบาท

Aug 14, 2019 -None-

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 โดยบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 13,865.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

จากการเปิดเผยของ พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถึงผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ว่า "ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 6,077.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมลดลงโดยหลักมาจากธุรกิจสายการบิน ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างชะลอตัว การแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจสายการบิน และการแข็งค่าของเงินบาท สำหรับไตรมาสนี้จำนวนผู้โดยสารเติบโตร้อยละ 2.3 ในขณะที่ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.3 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) อยู่ที่ 4.04 บาท ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ร้อยละ 2.5 สำหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,865.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การลดลงของรายได้เป็นผลมาจากธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบินซึ่งลดลงร้อยละ 4.0 และ 9.4 ตามลำดับ สำหรับรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ เติบโตขึ้นร้อยละ 5.8 และ 12.2 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเฉลี่ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้น และการรับรู้ต้นทุนผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทขาด ทุนสุทธิเท่ากับ 187.2 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 189.6 ล้านบาท บริษัทรายงานผลขาดทุนต่อหุ้นสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น”

พุฒิพงศ์ กล่าวต่อว่า “ในไตรมาส 2 ของปี 2562 บริษัทได้เปิดเส้นทางบินตรงใหม่ เชื่อมระหว่างเชียงใหม่-หลวงพระบาง โดยให้บริการสัป ดาห์ละ 3 เที่ยวบิน นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มจานวนเที่ยวบินในเส้นทางยอดนิยม อาทิ เชียงใหม่-กระบี่ (เที่ยวเดียว) เพิ่มเป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และกระบี่-กรุงเทพฯ (เที่ยวเดียว) เพิ่มเป็น 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และในไตรมาสนี้ บริษัทมีการปรับลดเที่ยวบินในบางเส้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ได้แก่ กรุงเทพฯ–ภูเก็ต (เที่ยวเดียว) จาก 56 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็น 49 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเส้นทางเชียงใหม่–กรุงเทพฯ (เที่ยวเดียว) จาก 39 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็น 35 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562  บริษัทมีจำนวนผู้โดยสาร 1.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ผู้โดยสารส่วนใหญ่มาจากจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ร้อยละ 26.0 ในประเทศไทยร้อยละ 22.0 และในภูมิภาคยุโรปร้อยละ 17.0 ของผู้โดยสารทั้งหมด”

สำหรับแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงดำเนินการเพื่อแสวงหาธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และทำกำไรให้กับบริษัท การจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งในด้านช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ อาทิ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Shopee) รวมถึงแผนกระตุ้นยอดขายในเส้นทางบินต่างๆ เพื่อให้เกิดการเดินทางมากขึ้น พุฒิพงศ์ กล่าวสรุป

สายการบิน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn