ฟูจิตสึเดินหน้าจัดกิจกรรมปลูกป่า Fujitsu We Care 2019 ปีที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่ายุบในจ. ระยอง

Aug 06, 2019 -None-

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ และ กฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจัดการ พร้อมด้วยพนักงานกว่า 150 คน โดยร่วมมือกับสถาบันปลูกป่า ปตท. โดยการนำของ อังสนา ธนังกูล ผู้จัดการสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ สถาบันปลูกป่า ปตท. ในการแนะนำความรู้การปลูกและฟื้นฟูป่า และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบในจังหวัดระยอง โดยการนำของ นิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายก อบต.ป่ายุบใน พร้อมด้วยคณะ ในการสนับสนุนพื้นที่และการดูแลแปลงปลูกป่า ภายใต้โครงการ Fujitsu We Care #2017-2021  ขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี บนพื้นที่ 2 ไร่  ปีนี้เป็นปีที่ 3 ได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 500 ต้น โดยเป็นไม้ผสมผสานระหว่างไม้ยืนต้น และพืชผลสามารถเก็บเกี่ยวกินได้แล้วในชุมชน อาทิ แคแดง, มะม่วง, ชะอม, สับปะรด

ในปีนี้นอกจากการปลูกต้นไม้เพิ่มแล้ว ทางฟูจิตสึ มีการวัดปริมาณการกักเก็บของคาร์บอนของต้นไม้ พร้อมทั้งยังร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ผืนนี้ เพื่อตอบแทนสังคมไทยนอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจ และให้เกิดประโยชน์กับชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้ ณ  พื้นที่ปลูกป่าองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ. ระยอง 

CSR

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.