38,344
VIEWS

ไอเดีย “ช่วยเหลือสังคม” จากน้ำดื่มสิงห์ ออกแบบฉลากข้างขวดพิมพ์ภาพ “เด็กสูญหาย”

Jul 28, 2019 N.Rotchana

ขวดน้ำคือสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นประจำในทุกๆวัน เกิดปริมาณขยะจากพลาสติก ทำให้มีการรณรงค์หลากหลายรูปแบบเพื่อลดปริมาณการใช้ แต่วันนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไอเดียที่ดีคือการออกแบบฉลากตามหาเด็กหาย กรณี “น้ำดื่มสิงห์” กับไอเดีย “ช่วยเหลือสังคม” ได้พิมพ์ภาพ “เด็กสูญหาย” พร้อมข้อมูลของเด็ก ลงบนฉลากข้างขวดซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยให้น้องๆ ได้กลับบ้าน

เพราะจากสถิติการรับแจ้งผู้สูญหายในปีพ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งหมด 466 คน นับว่ายังเป็นตัวเลขที่เยอะ ทำให้สิงห์ได้ร่วมมือกับ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกหนึ่งไอเดีย เพราะผู้บริโภค บริโภคน้ำดื่มในทุกวัน นั่นหมายความว่า ฉลากข้างขวดบนน้ำดื่มจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีในการช่วยประชาสัมพันธ์ กรณีเด็กหาย 

ภาพ เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข, @tangbooyr

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.