กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล 3 รางวัลระดับเอเชียจาก Insurance Asia Awards 2019

Jul 19, 2019 -None-

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 3 รางวัลระดับเอเชียจาก Insurance Asia Awards 2019 โดย สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร รับมอบรางวัล 1. CSR Initiative of the Year จากโครงการ Green4Good ซึ่งเป็นโครง การสอนการวางแผนทางการเงินให้กับเยาวชนทั่วประเทศ 2. Marketing Initiative of the year จากโครงการคาราวานตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นโครง การที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และ 3. Insurance Initiative of the year จากโครงการกรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ และตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ขึ้นตามใจปรารถนา โดยเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมแชงกรีล่า ประเทศสิงคโปร์

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.