ช้อปปิ้งผ่านการจ่ายเงินด้วยฝ่ามือ SCB ยุค 4G ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์ ใช้เทคโนโลยี Palm Vein

Jul 19, 2019 -None-

สีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Payment Product Solution and Management ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometrics) ได้เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในภาคการเงินการธนาคาร ขณะเดียวกันภาคธนาคารได้เชื่อมโยงระบบการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐเองได้ดำเนินโครงการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID : NDID) ซึ่งเป็นระบบกลางในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เองได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ดังนั้นงาน Bangkok Fintech Fair 2019 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคการเงินการธนาคารได้นำเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นั้น ได้นำเสนอเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนเส้นเลือดในฝ่ามือ หรือ Palm Vein ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับประสบการณ์การทดลองใช้งานบริการนี้ ในบูธธนาคารไทยพาณิย์ ภายในงาน Bangkok Fintech Fair 2019 : Collabo ration for the Future of Finance ที่จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  

สีหนาท กล่าวว่า ธนาคารได้นำเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนเส้นเลือดในฝ่ามือ (Palm Vein) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Fujitsu Palm Secure™  มาแสดงในงานดังกล่าว เนื่องจากต้องการนำเสนอความแตกต่างของวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการใช้ Palm Vein เมื่อเปรียบเทียบกับการยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่นๆ อาทิ การจดจำใบหน้า (Facial Recognition) หรือ การสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) เป็นต้น ทั้งนี้ Palm Vein นับเป็นเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ที่ใช้รูปแบบของการชำระเงินอัตโนมัติด้วยตัวเอง (self-checkout) ในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ  หลังการเลือกซื้อสินค้าสิ้นสุด เพียงลูกค้าสแกนฝ่ามือเหนือ Palm Vein Sensor นั่นคืออีกทางเลือกของการชำระเงิน สามารถทดแทนการใช้บัตรเครดิต หรือการสแกนด้วยคิวอาร์โค้ดได้เช่นกัน  

“การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพมีข้อดีแตกต่างกันออกไป การที่ธนาคารนำเสนอ Fujitsu Palm Secure™  เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำ และเปิดประสบการณ์ให้ลูกค้าได้เห็นถึงความแตกต่างของวิธี การยืนยันตัวตนสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องเจาะจงเพียงแค่ยืนยันด้วยใบหน้าหรือลายนิ้วมือเท่านั้น อีกทั้งข้อดีของเทคโนโลยี Palm Vein  คือความถูกต้องแม่นยำ สูงถึง 99.99999% เนื่องจากเป็น Hardware base ที่ไม่ต้องใช้ Data หรือ ระบบการเรียนรู้เหมือนเช่นการจดจำใบหน้า ซึ่งในอนาคตธนาคารมีโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จริงกับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการความสะดวกสบาย เพื่ออำนวยความรวดเร็วในการชำระเงิน อาทิ ร้านค้าสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้ลูกค้าได้งานจริงผ่านการชำระเงินแบบไร้รอยต่อ (seamless experience payment)”  สีหนาท กล่าว

นอกจากเทคโนโลยี Palm Vein แล้ว ผู้เข้าชมบูธภายในงานสามารถรับประสบการณ์บริการทางการเงินอื่นๆ อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan ซึ่งเป็นดิจิทัล เลนดิ้ง รูปแบบใหม่ และการโอนเงินข้ามประเทศ (Remit tance) จาก SCB Easy รวมถึงการมอบ Code ส่วนลดในการใช้บริการ Get มาแจกเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าชมบูธธนาคารไทยพาณิชย์ได้เกิดการใช้จริง เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

ร่วมสัมผัสทุกประสบการณ์ได้ที่บูธธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในงาน Bangkok Fintech Fair 2019 : Collabo ration for the Future of Finance ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 

SCB

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn