กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สยามพิวรรธน์ เปิดงาน T Mark Festival 2019

Jul 19, 2019 -None-

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือร่วมกับพันธมิตร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จัดงาน T Mark Festival 2019 พร้อมรวบรวมสินค้าและบริการแบรนด์ไทยคุณภาพดี มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากรัฐบาล กว่า 800 บริษัท มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมผลักดันเข้าสู่ตลาดโลก ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าในเครือของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark  (T Mark) มากว่า 7 ปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพสูง และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรม อีกทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศให้เกิดภาพที่ชัดเจนในใจของผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลกว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้ โดยได้ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T Mark กว่า 50 ประเทศสื่อสารจุดเด่นของความเป็นไทย จากฝีมือการผลิตที่มีคุณภาพ ผนวกกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยที่ใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจในทุกมิติ โดยเน้นสื่อสารข้อความหลักที่ว่า Thailand Heart - Made Nation คนไทยใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดจากใจคนไทยถึงใจคนทั้งโลก (T Mark Heart - Made Quality) 

สร้างประสบการณ์ต่อสินค้าไทยให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างการจดจำว่าสินค้าไทยมีคุณภาพ สำนักจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชา สัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ภายใต้แคมเปญ T MARK….It’s Heart-Made Quality from Thailand to the World ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 - 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด T Mark Festival ในศูนย์การค้าที่มีนักท่องเที่ยวจีนและผู้บริโภคชาวไทยในประเทศ เพื่อสร้างความรับรู้ตราสัญ ลักษณ์ T Mark และแบรนด์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้บริโภคจีนที่มีต่อสินค้าคุณภาพ T Mark (Heart Made Workshop) อาทิ ผลิตสบู่โฮมเมด ด้วยน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันรำข้าว และ ทำลูกชุบชาววัง”

ในปีนี้ทางสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญ ลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark Festival) เพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความนิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่นิยมและชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยได้จับมือร่วมกับพันธมิตรอย่างกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์  ผู้นำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างต้นแบบ และนำมาตรฐานใหม่ๆ มาพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด โดยสร้างปรากฎการณ์ปฏิวัติวงการให้เกิดขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าจะเป็น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ‘ไอคอนสยาม’  จนได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนจากทั่วโลกอยากมาเยี่ยมชม ซึ่งกิจกรรม T Mark Festival 2019 ประกอบไปด้วย

               - กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์  (Pop up shelf talker / Roll - up) โดยสินค้าที่มีการติดตรา T Mark จะได้รับการส่งเสริมการขายผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ (Point of Purchase) ที่มีตรา T Mark

               - กิจกรรมนิทรรศการ T Mark (T Mark showcase/Pop up) เพื่อเสริมสร้างความรู้ (Know ledge) เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark ในด้านคุณภาพ มีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม (Fair Labour) และมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมทั้งกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ (Experience) ที่ดีของผู้บริโภคต่อสินค้าคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark 

               - กิจกรรม O2O (Offline - to - Online) เชื่อมโยงกิจกรรมในรูปแบบ Offline สู่ Online ผ่านเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com สู่ร้าน Thailand Pavilion บนหน้าเว็บไซต์ JD.com และ www. thaitrade.com รวมถึง เว็บไซต์ในเครือกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ หรือ Platform Online รูปแบบ S – Commerce (Social Network – Commerce)

               - การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงรุกด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) และ การเชิญกลุ่มผู้นำกระแสการค้า/กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Key of Influencer - KOL/Blogger/Net Idol) ชาวจีนที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อการซื้อและบริโภคสินค้าอย่างมากในปัจจุบัน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม T Mark Festival อย่างใกล้ชิด

 

สำหรับสินค้าและธุรกิจบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T MARK) จะได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าคุณภาพนั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มสินค้า

              1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์

              2. กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและผลิต ภัณฑ์พลาสติก

              3. กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ได้แก่ สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน              

              4. กลุ่มอุตสากรรมแฟชั่น ได้แก่ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ

              5. กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา

กลุ่มธุรกิจบริการ

  1. ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)
  2. ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)
  3. ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

โดยทั้งกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 5 คุณลักษณะ คือ

  • Global Quality Certification ได้รับการรับรองมาตรฐานที่มีคุณภาพในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
  • Green Industry ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Industry) เป็นอย่างน้อย หรือได้รับ ISO 14001
  • Fair Labour ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย
  • CSR มีการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR in Process & CSR after process)
  • สินค้าต้องมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย

ทั้งนี้ อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) สร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย(Creating Shared Value) ตั้งแต่ พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมรังสรรค์(Co-creation) คู่ค้า ชุมชน สังคม เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถของคนไทย เพื่อร่วมกันนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทย”  

ที่ผ่านมาสยามพิวรรธน์ให้การสนับสนุนในการใช้พื้นที่ภายในศูนย์เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนาศักยภาพและเป็นที่รู้จัก ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักในความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน และเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นองค์กรพันธมิตรกับสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการสนับ สนุนโครงการ T Mark Festival 2019 ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ T Mark ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าสินค้าที่ได้รับตรา T Mark ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีธรรมาภิบาลและมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยได้จัดสรรพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและธุรกิจบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T-MARK วางจำหน่ายกระจายอยู่ในศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ อาทิ Siam Discovery บริเวณโซน Thai Gift Destination ชั้น 4, Siam Paragon บริเวณโซนร้านค้าขายปลีก (Retail) และ ICONSIAM บริเวณโซน Icon Craft ชั้น 4 และ 5 ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคมนี้ รวมถึงกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ในระหว่างวันที่ 15 – 28 กรกฎาคม ณ ICONSIAM อีกด้วย”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือผู้ประกอบการ เข้าร่วมชมนิทรรศการงาน T Mark Festival 2019 ณ ICONSIAM ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคมนี้ และร่วมช้อปสินค้าภายในงาน ที่ศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ได้ที่

1. Siam Discovery บริเวณโซน Thai Gift Destination ชั้น 4

2. Siam Paragon บริเวณโซนร้านค้าขายปลีก (Retail)

3. ICONSIAM บริเวณโซน Icon Craft ชั้น 4 และ 5

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thailand Trust Mark ได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือ 02-507-8266

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.