เปิดงาน “เส้นสายลายศิลป์ทุนวัฒนธรรม”

Jul 18, 2019 -None-

จารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สุนันทา สมบุญธรรม ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดงาน “เส้นสายลายศิลป์ทุนวัฒน ธรรม” การจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปจากพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ที่ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเจรจาทางธุรกิจ สนับสนุนและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์  โดยมี ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า พร้อมด้วยสมโภชน์  กาญจนาภรณ์ กรรมการบริหาร และ วันชัย  จันทร์วัฒรังกูล กรรมการผู้จัดการ  ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.