เปิดงาน “เส้นสายลายศิลป์ทุนวัฒนธรรม”

Jul 18, 2019 -None-

จารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สุนันทา สมบุญธรรม ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดงาน “เส้นสายลายศิลป์ทุนวัฒน ธรรม” การจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปจากพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ที่ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเจรจาทางธุรกิจ สนับสนุนและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์  โดยมี ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า พร้อมด้วยสมโภชน์  กาญจนาภรณ์ กรรมการบริหาร และ วันชัย  จันทร์วัฒรังกูล กรรมการผู้จัดการ  ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn