เต็ดตรา แพ้ค ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน

Jul 18, 2019 -None-

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการ “การรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน” โดยโครงการนี้ริเริ่มโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหา นคร บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จำกัด ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือการส่งเสริมการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วจากโครงการนมโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นสมุดจด เฟอร์นิเจอร์ แผ่นหลังคา และสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆ 
 
เต็ดตรา แพ้คนำโดย เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยต่อยอดความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการลดของเสียไปพร้อมๆ กับการนำกล่องนมโรงเรียนยูเอชทีกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ารีไซเคิล เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.