กสิกรไทยรวมพลังจิตอาสาปันเวลาที่มี สร้างสังคมสู่ความยั่งยืนกับโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ”

Jul 17, 2019 -None-

คนกสิกรไทยไม่หยุดทำความดี และจะทำให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยการปันเวลางานเป็นเวลาจิตอาสาเพื่อให้สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืนกับโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ”  พนักงานสามารถลาไปทำความดี โดยไม่ถือเป็นวันลา 1 วันต่อปี ตั้งเป้าหมายสิ้นปี 62 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 24,000 คน สะสมชั่วโมงความดีได้ 200,000 ชั่วโมง

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมจิตอาสาผ่านโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ” ทั้งในและนอกเวลางาน เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี  2559 จากเป้าหมายเริ่มต้น 20,000 ชั่วโมง จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 4 กับเป้าหมายจำนวนชั่วโมงที่ท้าทายมากขึ้น ภายใต้โครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ” คาดว่าสิ้นปี 2562 จะมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 24,000 คน สะสมชั่วโมงความดีร่วมกันปีนี้ให้ได้ 200,000 ชั่วโมง พร้อมสนับ สนุนให้พนักงานชวน ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่รู้จักร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สอดคล้องแนวคิดทำดีเพื่อความยั่งยืนให้อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานกสิกรไทยทุกคน หรือกรีน ดีเอ็นเอ (GREEN DNA) ผ่านทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร  

ทั้งนี้ พนักงานธนาคารกสิกรไทย  บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีจำนวนพนักงานรวมมากกว่า 30,000 คน  สามารถลางานไปทำจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา 1 วันต่อปี สามารถเลือกทำความดีเพื่อสารธารณประโยชน์ที่สนใจ ด้วยการใช้ความสามารถ ความรู้ แรงกาย แรงใจ ได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม 10 คนขึ้นไป ซึ่งธนาคารจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการกลุ่มละ 5,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำเพื่อสังคมสาธารณ ประโยชน์ หรือเพื่อกลุ่มคนด้อยโอกาส และสามารถร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นในการดำเนินกิจ กรรมที่เป็นประโยชน์ได้  นับเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกับชุมชนที่อยู่ในละแวกที่พนัก งานปฏิบัติงานอยู่ ได้เข้าใจความต้องการของชุมชน ในขณะเดียวกันทำให้เข้าใจปัญหา และหาแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้ พนักงานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ก KBank GREEN DNA  เพื่ออัพเดทข่าวสารข้อมูลการทำความดีระหว่างกัน และร่วมกันเผยแพร่ความดีสู่สาธารณะ อันเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมกันทำความดี เพื่อความยั่งยืน และความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  สำหรับกิจกรรมจิตอาสาทำดี ทำได้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าร่วมถึง 41,000 คน ใช้เวลาทำกิจกรรมเพื่อสังคมรวมกันมากกว่า 230,000 ชั่วโมง

BANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort