พนักงานยูโอบีและลูกค้ากว่า 3,000 คน ส่งต่อความดีในกิจกรรม2019UOB Heartbeat Run/Walk

Jul 17, 2019 -None-

ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 3,000 คนร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2019UOB Heartbeat Run/Walk” ระดมทุนได้มากกว่า 2.4 ล้านบาท มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบสและกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

กิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk เป็นกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมีเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียโดยเป็นส่วนหนึ่งของ ยูโอบี ฮาร์ทบีท หรือ UOB Heartbeatโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบี ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ ศิลปะ (Art) การศึกษา (Education) และเยาวชน (Children) ซึ่งมีนโยบายการดำเนินงานใน 3 แนวทางผ่าน การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Philanthropy) ความเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Participation) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการส่งต่อสิ่งดีคืนสู่ชุมชนร่วมกันกับพันธมิตร ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร

ในปีนี้เงินสนับสนุนที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปมอบแก่สองหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนพระดาบสสถาบันฝึกอบรมอาชีพในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น               

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นำพนักงานวิ่งระยะทาง 4กิโลเมตร  กล่าวว่า “เพื่อนพนักงาน ครอบครัว ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเดียวกันต่างมาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk โดยเป้าหมายดังกล่าวคือต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลนหรือมีโอกาสในการศึกษาน้อยกว่าคนอื่นผมเชื่อว่าความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันของทุกคนที่ต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นจะช่วยสร้างให้เกิดความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม”

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 2019UOB Heartbeat Run/Walkจัดขึ้นในวันเดียวกันระหว่างกลุ่มธนาคารยูโอบีทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง ประเทศไทยและเวียดนาม โดยในปีนี้ มีพนักงานครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 19,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งภูมิภาคมากกว่า38ล้านบาท (1.58 ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn