บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 22 บาท

Jul 17, 2019 -None-

กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน) หรือ ILM และ นพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทาง การเงิน ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในโอกาสที่ ILM เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคา 22 บาท ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคมนี้ จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 20.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 26 กรกฎาคม นี้ 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.