เบตเตอร์ กรุ๊ป เปิดโครงการ “BWG บ้านน้ำใสสู่ชุมชน” ปรับปรุงคุณภาพระบบน้ำประปา

Jul 17, 2019 -None-

เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ   ผู้บริหารบริษัทในเครือ เบตเตอร์ กรุ๊ป หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาห กรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ เปิดตัวโครงการ “BWG บ้านน้ำใสสู่ชุมชน”  หลังตระหนักถึงปัญหาการใช้น้ำของชาวบ้าน ทั้งการอุปโภคบริโภค โดยได้รับเกียรติจาก ดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานนี้พี่น้องชาวเบตเตอร์ฯ ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ และทาสีระบบกรองน้ำประปาชาวบ้าน โดยเริ่มที่ชุมชนบุรีการาม ตำบลห้วยแห้ง จังหวัดสระบุรี ที่ได้ทดสอบเดินระบบกรองน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพจากเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  

เปิดตัวโครงการ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.