เริ่มแล้ว! InterCare Asia 2019 ศูนย์รวมสินค้า-นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

Jul 15, 2019 -None-

“นีโอ” จัดงาน InterCare Asia 2019 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 รับกระแสสังคมวัยเกษียณ หลังตลาดบริการผู้สูงวัยโตต่อเนื่อง มูลค่ากว่า 107,000 ล้านบาท คาดปี 62 ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 10 % มั่นใจตลอดการจัดงาน 3 วัน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) กล่าวว่า การจัดงาน InterCare Asia 2019 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ HALL 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อเตรียมรับมือกับการวาง แผนชีวิตก่อนวัยเกษียณ และพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยน แปลงโครง สร้างประชากรภายในประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่า 28% ของประ ชากรทั้งหมด นับเป็นความท้าทายอย่างมากกับสถานการณ์สังคมสูงวัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และจากการประเมินตลาดธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่ผ่านมาพบว่า มีการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีมูลค่ารวมอยู่ประมาณ 107,000 ล้านบาท คาดปี 2562 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 10%

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1. Homecare & Equipment อาทิ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการดูแลความปลอดภัยของผู้สูงอายุ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ รถเข็นวีลแชร์ 2. Rehabilitation หรืออุป กรณ์และเครื่องมือสำหรับการดูแลช่วยเหลือ การป้องกัน การดูแลความปลอดภัย และเครื่องมือฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วย ศูนย์กระดูกและข้อ เครื่องช่วยฟัง 3. Medical Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น สปา ฟิตเนส และสถานบริการนวดแผนไทย 4. Services การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการใช้ชีวิตในวัยชราจากโรงพยาบาลหรือคลินิกในการดูแลสุขภาพ รวมถึงสินค้าและบริการสำหรับดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้พิการ เช่น เนิร์สซิ่งโฮม โฮมแคร์หรือโรงพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และ 5. Nutritional Food สินค้า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิค อาหารสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีหน่วยงาน และผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 230 บูธ และคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท

“ภายในงานเราได้นำสินค้าและบริการของกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการของผู้สูงอายุมาจัดแสดง อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มีไขมันต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล น้ำตาลน้อยหรือไม่มีเลย และมีส่วนประกอบที่ป้องกัน ลดความเสี่ยงโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน  รวมถึงสามารถย่อยได้ง่ายเมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว เป็นต้น รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์  เครื่องใช้ภายในบ้าน ซึ่งต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ และวิถีการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุที่สภาพร่างกายเริ่มถดถอยด้วย และเทคโนโลยีนวัต กรรมสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ พร้อมทั้งจัดเสวนานำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการวางแผนชีวิตของการเป็นผู้สูงอายุให้มีความสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งกิจกรรม Business Matching การจับคู่ทางธุรกิจเพื่อช่วยต่อยอดในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังได้เปิดพื้นที่จัดหางานสำหรับผู้สูงอายุที่อยากมีอาชีพหลังวัยเกษียณ โดยกรมการจัดหางานอีกด้วย” ศักดิ์ชัย กล่าว

ชาติชาย พานิชชีวะ ประธานสายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของตลาดผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงาน โดยเชื่อว่าการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนี้ จะเป็นช่องทางและโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและสามารถพัฒนาธุรกิจในตลาดผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ภายในงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ ทยยังได้เชิญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาเสวนาวิชาการในหัวข้อ “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Food)” เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการบริโภค และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านอาหารแก่กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งตอบสนองต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในปัจจุบันด้วย

นิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมากขึ้นในโครงการ Thailand Premium ซึ่งการร่วมสนับสนุนการจัดงาน InterCare Asia 2019 ในครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการปลุกกระแสการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีการใช้จ่ายเงินสำหรับการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง นอกจากนี้การสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้ท่องเที่ยวอย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้สูงวัยให้เป็นทางเลือกใหม่ในการพักผ่อนช่วงวัยเกษียณ ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจกระจายรายได้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ และการเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับพรีเมียมนี้ก็เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn