โครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชน ปี 2562 คัดเลือก 7 ชุมชนต่อยอดให้เข้มแข็งยั่งยืน

Jul 12, 2019 M.Pussapol

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชน ปี 62 คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม 7 ชุมชน จากผู้สมัคร 31 ชุมชน พร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทำแผนพัฒนาตามกรอบที่วางไว้ โฆษกกองสลากฯ  ย้ำโครงการมุ่งต่อยอด  หวังผลแก้ปัญหาสังคม ทั้งยาเสพติด การพนันออนไลน์ รวมถึงการพนันอื่นๆ พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะผู้บริหาร จัดงานแถลงข่าวโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชน ปี 2562 ณ ศาลาสายลมจอย ตลาดคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 
ธนวรรธน์ พลวิชัย ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า โครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชน มีเจตนารมณ์หลักใน 2 เรื่อง เรื่องแรก  เป็นโครงการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจดีขึ้น  ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม  โดยแนวทางที่รัฐบาลวางไว้ในการพัฒนาประเทศ คือ การดำเนินการโดยใช้ศาสตร์พระราชา ซึ่งเริ่มต้นด้วยการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจชุมชนต้องเข้มแข็ง ดังนั้น สิ่งสำคัญมากๆ ที่ต้องสนับสนุน คือ ทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้ ผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น 
 
เรื่องที่สอง กองสลากฯ เป็นหน่วยงานผลิตสลากเพื่อประโยชน์ คือการนำเงินไปพัฒนาประเทศ  อีกด้านหนึ่งก็ต้องการรักษาสิทธิ์ให้กับประชาชนในการซื้อสลากตรงราคา ส่งเสริมโอกาสการหารายได้ให้กับคนด้อยโอกาสโดยเฉพาะคนพิการ และผู้ที่มีรายได้น้อย  นอกจากนั้น ยังมีเรื่องการดูแลเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายด้วย “คิดในภาพรวมก็คือ โครงการของกองสลากสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ชุมชนมีรายได้ คนในพื้นที่จะมีความภูมิใจในท้องถิ่นตัวเอง มีโอกาสหารายได้ให้ชุมชน ให้ตัวเอง ทำให้เขาไม่ย้ายถิ่น ทุกคนอยู่กับครอบครัว เด็กๆ ไม่เข้าไปหายาเสพติด และการพนัน”
 

 

สำหรับการดำเนินการ เปิดรับสมัครชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพการบริหารจัดการ  การผลิตสินค้าและบริการ  มีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) ชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) และชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง 
มีชุมชนสนใจส่งใบสมัครทั้งหมด 31 ชุมชน คัดเลือกชุมชนพร้อมเข้าร่วมโครงการ 7 ชุมชน ได้แก่
  1. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) ได้แก่ ชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) จังหวัดนนทบุรี มีจุดเด่นอยู่ที่วิถีการเป็นชุมชนชาวน้ำ ชุมชนเกษตรกร การมีผลิตภัณฑ์จากที่สวนลดาวัลย์ สวนสมุนไพรใหญ่ที่สุดในจังหวัด ที่มีสมุนไพร 300 กว่าชนิด มีการเลี้ยงชันโรงใหญ่ที่สุด มีการท่องเที่ยวทางเรือ มีการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ มีวัดใหม่ผดุงเขต มีหมู่บ้านที่เป็น OTOP นวัตวิถี มีสวนทุเรียนที่สะสมพันธุ์ทุเรียนประมาณ 50 สายพันธุ์  มีพระสมัยสุโขทัยอายุมากกว่าพันปี ฯลฯ 
  2. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) ได้แก่ ชุมชนชุมกลุ่มคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยว เริ่มจากท่าเรือเกตุวัฒนา ใต้สะพานพระโขนง ผ่านวัดใต้ ซึ่งคาดว่าสร้างสมัยอยุธยา จากนั้นไปถึงวัดมหาบุศย์ ผ่านสถานที่ที่คนท้องถิ่นเรียกว่า สายน้ำ 3 วัฒนธรรม คือ พุทธ จีน อิสลาม เพราะมีศาลเจ้าจีน วุฒิพราหมณ์และรัตนพราหมณ์ ผ่านโค้งปี่พาทย์ ถึงวัดยาง มีหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้ วัดทองใน วัดต้นไทร มีพระประธานเป็นศิลาแลง  มัสยิดอัลกุ๊บรอ มัสยิดแห่งแรกของคลองพระโขนง จากนั้นก็เป็นวัดปากบ่อ สุดท้ายคือ วัดขจรศิริ หรือที่เรียกว่าวัดแขกล้อม เพราะมีบ้านของชุมชนชาวมุสลิมรอบวัด เวลาบิณฑบาตพระจึงต้องออกจากวัดไกลออกไป
  3. ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 จังหวัดนครปฐม จุดเด่นอยู่ที่บรรยากาศยุคเก่า วิถีชุมชนที่สืบทอดร้อยกว่าปีจากรุ่นสู่รุ่น ทุกบ้านมีตำนาน ทุกร้านมีเรื่องเล่า เช่น อาคารไม้เก่า 2 ชั้นสมัยรัชกาลที่ 5 วัดบางหลวงอายุเกือบ 100 ปี ด้านธรรมชาติ มีแม่น้ำท่าจีน คลองบางหลวง มีภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการแมะของจีน การตีเหล็กโบราณ ช่างบัดกรีโลหะ ร้านฟันปลอมโบราณ ด้านบันเทิงมีวิกหนังเก่า ดูด้วยไม้กระดานแผ่นเดียว ฉายหนัง  16 มม. 35 มม.พากษ์หนังสดๆ ร้านถ่ายรูปโบราณ กล้องถ่ายรูปโบราณ ฯลฯ 
  4. ชุมชนย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร เป็นชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี เป็นชุมชนเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากโพ้นทะเล ที่เน้นการค้าขาย ทำการเกษตร บริเวณโดยรอบมีห้วยหนองคลองบึงมาก จึงมีการทำประมงน้ำจืด สินค้าที่โดดเด่น คือ ปลาแดดเดียว รวมทั้งทำเป็นของที่ระลึก คือ ปลา 8 ตัวนำโชค เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด ฯลฯ มีเรือนไม้แถวเก่าอายุกว่าร้อยปี หอนาฬิกา สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นจุดดึงดูด มีร้านอาหารอร่อย รวมถึงการสร้างกิจกรรมทุกวันเสาร์ เช่น การรำวงต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  5. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดริมน้ำเมืองแพรก จังหวัดชัยนาท เกิดขึ้นเพียง 1 ปี มีแผนทำเป็น Home Stay เน้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เนื่องจากเมืองแพรกเป็นเมืองโบราณ เคยปรากฏบนหลักศิลาจารึกหลังที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ความน่าสนใจคือเป็นพื้นที่ของ 2 วัฒนธรรม คือสุโขทัยกับอยุธยา ทำให้เกิดศิลปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวสูงมาก
  6. ชุมชนบ้านพิกุลทองสามัคคี จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นชุมชน OTOP นวัตวิถีของจังหวัดสิงห์บุรี  จุดเด่นอยู่ที่การท่องเที่ยวแนวสุขภาพ ศาสนา วัฒนธรรม   มีความเชื่อมโยงกับบ้านบางระจัน สักการะวีรชน ขอพรที่วัดโพธิ์เก้าต้น สถานที่แนะนำต่อมา คือ วัดพระนอนจักรศรี รวมถึงวัดพิกุลทอง  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ของ "หลวงพ่อแพ" พระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้าน จนเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาไหว้พระขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  
  7. ชุมชนพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปี มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริ มีผ้าทอผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งเป็นลายวัฒนธรรมโบราณ มีพิพิธภัณฑ์โบราณด่านช้าง 
 

โฆษกคณะกรรมการสลากฯ  กล่าวต่อไปว่า  กองสลากคาดหวังว่า โครงการนำร่องที่เริ่มปีนี้ 7 ชุมชน ซึ่งจะต่อยอดไปทุกปี คือเพิ่มโอกาสในการหารายได้ ประสานให้โอกาสคนพิการ หรือคนด้อยโอกาสให้มีพื้นที่หารายได้ด้วย ก็จะทำให้คนไม่ย้ายถิ่น “เมื่อชุมชนเข้มแข็ง คนไม่ย้ายถิ่น เด็กจะอยู่ด้วยความอบอุ่น ละจากยาเสพติด ลดปัญหาหลักของสังคม จะเลิกการพนันทุกประเภท นอกจากนั้นเรายังมีเป้าหมายรณรงค์ลดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ซื้อแต่พอสมควร งดการพนันทุกประเภทด้วย”
 
ธนวรรธน์  สรุปว่า หลังจากนี้ กองสลากจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาทั้ง 7 ชุมชน ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยจัดทำโลโก้รวมถึงสโลแกน จัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน ฝึกการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะคนในชุมชนให้ผลิตผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้ด้วยตนเอง 
 
นำเรื่องราวการพัฒนาชุมชนของทั้ง 7 ชุมชน มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ "รายการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชน" และเผยแพร่ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 -14.30 น เริ่มออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562  และติดตามความคืบหน้าได้ที่ Facebook สลากสรรสร้างเพื่อชุมชน 
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.