ยูเมะพลัส“ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” มุ่งสร้างความยั่งยืน ณ รร.บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สกลนคร

Jul 12, 2019 -None-

ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร บมจ.อีซี่บาย พร้อมด้วยพี่น้องชาวอีซี่บายร่วมกับชมรมทำดีเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และชาวท้องถิ่น ร่วมมือร่วมใจกันมาร่วม กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ ...ง่ายทุกฝัน” โดย เบญญา สัพโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ เป็นตัวแทนโรงเรียนในการรับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา พันธุ์พืชพันธุ์ ปศุสัตว์ นอกจากนี้ อีซี่บายยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ อีกด้วย กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพชีวิตนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.