ไทยยูเนี่ยน แชร์ประสบการณ์เรื่องการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมต่อผู้นำธุรกิจระดับโลก

Jul 12, 2019 -None-

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลกับผู้นำธุรกิจจากนานาชาติ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมถึงการขับเคลื่อนเรื่องการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม และผลลัพธ์ทางบวกต่อแรงงานข้ามชาติ แรงงานของเราต้องมีการจ้างงานที่ปลอดภัยและมีเสรีภาพในการเลือกงาน คือ หนึ่งในเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ SeaChange® หรือกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมองค์กรและความยั่งยืน กล่าวในงานประชุม Global Forum for Responsible Recruitment ประจำปี ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ  

ดร.แดเรี่ยน กล่าวในที่ประชุมว่า ไทยยูเนี่ยนมีการกำหนดมาตรฐานตลอดทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกสำหรับการปกป้องแรงงานข้ามชาติ

“ 4 ปีที่ผ่านมา เราทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมเรื่องแรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายในโรงงานผลิตและแปรรูปของเรา และการดำเนินการที่ส่งเสริมภาครัฐเพื่อสนับสนนุการจ้างงานด้วยความรับผิดชอบอีกด้วย” ดร.แดเรี่ยน กล่าวในการประชุมซึ่งจัดโดย Institute for Human Rights and Business (IHRB)

ผู้เข้าร่วมในงานประชุมประกอบด้วยบริษัทระดับโลกต่างๆ เช่น ไนกี้ เนสท์เล่ วอลมาร์ท เดอะ โคคา-โคลา คัมปะนี พร้อมด้วย เควิน ไฮแลนด์ ผู้ตรวจการการใช้แรงงานทาสคนแรกของอังกฤษ 

แรงงานมีความปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายเป็นหนึ่งในเสาหลักของ SeaChange® ซึ่งกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทมีหลายนโยบายที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนในเรื่องของสิทธิแรงงาน เช่น การยกเลิกค่าธรรมเนียมในการสรรหาแรงงานสำหรับการจัดหาทั้งหมดในโรงงานผลิตและโรงงานแปรรูปของเรา

การห้ามเรื่องค่าธรรมเนียมในการสรรหาแรงงานเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องแรงงานและลดความเสี่ยงในการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน

การประชุมหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรื่องการสรรหาแรงงานอย่างความรับผิดชอบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบการณ์จากไทยยูเนี่ยน” ดร. แดเรี่ยน ได้กล่าวว่า การทำงานกับภาคประชาสังคมคือตัวหลักสำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริย ธรรม ในเวทีการประชุมได้มีการนำผู้ที่อยู่ในกระบวนการสรรหาแรงงานทั้งหมดมารวมกัน ตั้งแต่ International Focus ซึ่งบริษัทจัดหาแรงงานในประเทศเมียนมา เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ไทยยูเนี่ยน ในฐานผู้ประกอบการ และเนสท์เล่ ในฐานะผู้บริโภคปลายทาง

ในช่วงท้ายของงาน ดร.แดเรี่ยน ยังได้นำเสนอวิดีโอซึ่งจัดทำโดยนายภูริช จันศิริ ที่ได้สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติในไทยยูเนี่ยน ในการมีถิ่นที่อยู่และเป็นนักเรียนอยู่ในกรุงเทพ เขาพบว่า ตัวเองล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่ย้ายถิ่นมาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงคุณปู่ของเขาเอง นอกจากเขายังต้องการสำรวจความคล้าย คลึงของการย้ายถิ่นในประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และบทบาทสำคัญของการย้ายถิ่นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลก วิดีโอดังกล่าวสามารถรับชมได้ที่นี่

“เราทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงงานทาสยุคใหม่และส่งเสริมเรื่องแรงงานมีความปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา และการวางตัวของเราในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของภาคเอกชน” ดร.แดเรี่ยน กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.