ไทยยูเนี่ยน แชร์ประสบการณ์เรื่องการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมต่อผู้นำธุรกิจระดับโลก

Jul 12, 2019 -None-

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลกับผู้นำธุรกิจจากนานาชาติ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมถึงการขับเคลื่อนเรื่องการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม และผลลัพธ์ทางบวกต่อแรงงานข้ามชาติ แรงงานของเราต้องมีการจ้างงานที่ปลอดภัยและมีเสรีภาพในการเลือกงาน คือ หนึ่งในเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ SeaChange® หรือกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมองค์กรและความยั่งยืน กล่าวในงานประชุม Global Forum for Responsible Recruitment ประจำปี ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ  

ดร.แดเรี่ยน กล่าวในที่ประชุมว่า ไทยยูเนี่ยนมีการกำหนดมาตรฐานตลอดทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกสำหรับการปกป้องแรงงานข้ามชาติ

“ 4 ปีที่ผ่านมา เราทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมเรื่องแรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายในโรงงานผลิตและแปรรูปของเรา และการดำเนินการที่ส่งเสริมภาครัฐเพื่อสนับสนนุการจ้างงานด้วยความรับผิดชอบอีกด้วย” ดร.แดเรี่ยน กล่าวในการประชุมซึ่งจัดโดย Institute for Human Rights and Business (IHRB)

ผู้เข้าร่วมในงานประชุมประกอบด้วยบริษัทระดับโลกต่างๆ เช่น ไนกี้ เนสท์เล่ วอลมาร์ท เดอะ โคคา-โคลา คัมปะนี พร้อมด้วย เควิน ไฮแลนด์ ผู้ตรวจการการใช้แรงงานทาสคนแรกของอังกฤษ 

แรงงานมีความปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายเป็นหนึ่งในเสาหลักของ SeaChange® ซึ่งกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทมีหลายนโยบายที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนในเรื่องของสิทธิแรงงาน เช่น การยกเลิกค่าธรรมเนียมในการสรรหาแรงงานสำหรับการจัดหาทั้งหมดในโรงงานผลิตและโรงงานแปรรูปของเรา

การห้ามเรื่องค่าธรรมเนียมในการสรรหาแรงงานเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องแรงงานและลดความเสี่ยงในการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน

การประชุมหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรื่องการสรรหาแรงงานอย่างความรับผิดชอบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบการณ์จากไทยยูเนี่ยน” ดร. แดเรี่ยน ได้กล่าวว่า การทำงานกับภาคประชาสังคมคือตัวหลักสำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริย ธรรม ในเวทีการประชุมได้มีการนำผู้ที่อยู่ในกระบวนการสรรหาแรงงานทั้งหมดมารวมกัน ตั้งแต่ International Focus ซึ่งบริษัทจัดหาแรงงานในประเทศเมียนมา เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ไทยยูเนี่ยน ในฐานผู้ประกอบการ และเนสท์เล่ ในฐานะผู้บริโภคปลายทาง

ในช่วงท้ายของงาน ดร.แดเรี่ยน ยังได้นำเสนอวิดีโอซึ่งจัดทำโดยนายภูริช จันศิริ ที่ได้สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติในไทยยูเนี่ยน ในการมีถิ่นที่อยู่และเป็นนักเรียนอยู่ในกรุงเทพ เขาพบว่า ตัวเองล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่ย้ายถิ่นมาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงคุณปู่ของเขาเอง นอกจากเขายังต้องการสำรวจความคล้าย คลึงของการย้ายถิ่นในประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และบทบาทสำคัญของการย้ายถิ่นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลก วิดีโอดังกล่าวสามารถรับชมได้ที่นี่

“เราทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงงานทาสยุคใหม่และส่งเสริมเรื่องแรงงานมีความปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา และการวางตัวของเราในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของภาคเอกชน” ดร.แดเรี่ยน กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn