ผู้บริหารกรุงเทพประกันชีวิต นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิตในวันประกันชีวิตแห่งชาติปี 2562

Jul 09, 2019 -None-

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย อรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสาที่มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจแห่งการเป็นผู้ให้ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองเนื่องในโอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2562

โดยกรุงเทพประกันชีวิตได้รณรงค์ให้พนักงานมาบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ทุก 3 เดือนยังสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพประกันชีวิต เพื่อให้โลหิตเพียงพอต่อความต้องการนำไปรักษาผู้ป่วยในโรงพยา บาลต่างๆ ทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริจาคด้านการช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดใหม่ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ อีกด้วย ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่กรุงเทพประกันชีวิตทำอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าของคนไทยทุกคน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

 

กรุงเทพประกันชีวิต

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.