แอลจีมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCareTM แก่โรงเรียนนานาชาตินิสท์ ร่วมป้องกันปัญหาวิกฤตฝุ่น

Jul 09, 2019 -None-

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCareTM (แอลจี เพียวริแคร์) ที่ฟอกอากาศได้รอบ 360 องศาและสามารถตรวจจับความหนาแน่นของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง 1.0 ไมครอน (PM1.0 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM2.5 ถึง 2.5 เท่า) รวมมูลค่า 1.3 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนนานาชาตินิสท์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีความเสี่ยงต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น เพื่อช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และสุขภาพที่ดีของนักเรียนและบุคลากรของทางโรงเรียน และเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตฝุ่นพิษที่ยังไร้มาตรการป้องกันในระยะยาว

การมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCareTM ในครั้งนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ดั่งเช่นสโลแกน Life’s Good โดยเมื่อเร็วๆ นี้ แอลจียังได้ร่วมมือกับสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการศึกษาวิจัยแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ด้วยการตรวจสอบการทำงานของเทคโนโลยีในเครื่องฟอกอากาศ LG Puri CareTM และเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของแอลจี โดยเทคโนโลยีที่นำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาแนวทางในการลดปัญหาภาวะวิกฤติฝุ่นของประเทศไทยในอนาคต

เครื่องใช้ไฟฟ้า

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn