เต็ดตรา แพ้ค สร้างนวัตกรรม มหัศจรรย์ หลังคาเขียวจากกล่องเครื่องดื่ม

Jul 10, 2019 -None-

จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.64% ซึ่งในจำนวนนี้ถูกคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ 34% กำจัดอย่างถูกต้อง 39% และกำจัดไม่ถูกต้อง 27%

ข้อมูลของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า 1 ใน 3 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดเป็นขยะบรรจุภัณฑ์ โดยมีการนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 19% เท่านั้น

ในฐานะของผู้ประกอบการด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ อย่าง เต็ดตรา แพ้ค ซึ่งมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของความยั่งยืน ได้ตระหนักถึงปัญหาและความมีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอยที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์รวมทั้งการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ของการผลิตที่เป็นส่วนหนึ่งในของนโยบายองค์กรอีกด้วย

คุณฐาปนี จันทร์หอม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เต็ดตรา แพ้ค มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การใช้ทรัพยากรทดแทนได้และการรีไซเคิล ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เราทราบวิธีการจัดการที่เหมาะสม และรู้ว่ากล่องเครื่องดื่มเป็นวัตถุดิบที่มีค่า จึงไม่อยากเห็นกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลายไปเป็นขยะ”

จึงได้เริ่มให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการจัดเก็บและรวบรวมกล่องเครื่องดื่มกลับมารีไซเคิลมาเกือบ 20 ปีแล้ว ผ่านทางโครงการต่างๆ ที่ร่วมกับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยล่าสุดกับโครงการ“หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกจัดเก็บ และรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างยั่งยืน

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยจัดเก็บกล่อง และนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว กลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา มอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม จากสโลแกนของโครงการ “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มวันนี้ คืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม” ที่ใส่ความคิดเชิงบวกให้เห็นถึงการมาร่วมกันทำสิ่งง่ายๆ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจากการเผาหรือฝังกลบกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว  และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ได้ ยังสามารถนำไปสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ประสบภัยและขาดแคลนอีกด้วย

“ทางเต็ดตรา แพ้ค ได้ดำเนินโครงการหลังคาเขียวมากว่า 8 ปีแล้ว และปีนี้ มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับพันธมิตรโครงการในการขยายโครงการอย่างต่อเนื่องไปอีก 3 ปี โดยโครงการฯ ได้ผลิตแผ่นหลังคาเขียวไปแล้วกว่า 60,000 แผ่น อาจฟังดูเหมือนไม่เยอะ แต่ยอดของการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมาในโครงการนี้มีเกือบ 200 ล้านกล่องเลยทีเดียวโครงการนี้ จึงช่วยขยายการเดินทางของเจ้ากล่องนี้ไม่ให้จบอยู่แค่ที่กองขยะ แต่นำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กลับมาเป็นวัตถุดิบมีค่าในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป”

การมีพันธมิตรยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้โครงการก้าวต่อไปได้ จึงได้เกิดร่วมมือกับพันธมิตร 6 องค์กร โดยแต่ละองค์กรจะมีบทบาทที่สำคัญ ทำให้มีการขยายโครงการหลังคาเขียวอย่างต่อเนื่องในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา

คุณฐาปนี กล่าวว่า “การที่จะทำโครงการหลังคาเขียวนี้ขึ้นมาได้เป็นความสำเร็จร่วมกันของพันธมิตรร่วมโครงการ เราต้องมองหาองค์กรที่มาตอบโจทย์ในแต่ละส่วนร่วมกับเรา อย่างเรื่องจุดรับกล่องเครื่องดื่มกับผู้บริโภคทั่วประเทศ บิ๊กซี ก็มีความพร้อมและมีบทบาทที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ที่สามารถตั้งจุดรับให้ได้ทั้งกว่า 140 สาขา ที่กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด

จากนั้น มองต่อไปอีกว่าองค์กรไหนที่ใช้ประโยชน์จากหลังคาเขียวได้ และสามารถเป็นสื่อกลางในการไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้ ก็เลยนึกถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพราะเราทราบกันดีว่ามูลนิธิฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทยอยู่แล้ว”

และยังมีอีกสองหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการมาตั้งแต่ต้น คือ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยหลังจากดำเนินโครงการมาถึงปี 2558 เรามองว่าถ้ามีองค์กรที่เป็นสื่อเข้ามาร่วมด้วย ก็จะทำให้การประชาสัมพันธ์เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ TV 360องศา เพราะเขามีแนวคิดและทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน จึงชวนมาเป็นพันธมิตรโครงการ

“ย้อนไปเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว คนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากล่องเครื่องดื่มสามารถรีไซเคิลได้ เป้าหมายของเต็ดตรา แพ้ค ในตอนนั้นคือ ทำให้เกิดการรับรู้ และถ้าเขารู้แล้ว ก็ต้องย้ำถึงวิธีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มที่ถูกต้องที่ไม่เป็นภาระกับเขามากนัก วิธีง่ายๆ ที่เขาสามารถส่งกล่องกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้องได้”

นับได้ว่าโครงการหลังคาเขียว ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ เพราะปีแรกจำนวนกล่องที่เก็บได้ เพียงแค่ 7.2 ตัน ในปีถัดๆไป จำนวนตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2562 นี้ ตั้งเป้าว่าจะต้องเก็บกล่องเครื่องดื่มได้ 30 ตัน และนำมาทำเป็นแผ่นหลังคาอย่างน้อย 4,000 แผ่น

“สิ่งที่เราอยากได้คือกล่องที่บริโภคแล้ว กลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลทั้งหมด ในส่วนของผู้ผลิต เราพยายามทำในสิ่งที่สามารถทำได้อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริโภค หน่วยงานรัฐ ผู้จัดเก็บ ผู้รีไซเคิลมาช่วยกันต่อจุดให้ครบวงจรของการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม” คุณฐาปนี กล่าว

ทุกคนสามารถช่วยกันรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มได้ โดยการเก็บกล่องเครื่องดื่ม แล้วนำไปหย่อนที่ Big C ซึ่งจะลำเลียงจากทุกสาขามาที่ศูนย์กระจายสินค้าที่วังน้อยเพื่อให้โรงงานรีไซเคิลของไฟเบอร์พัฒน์มารับไปเข้ากระบวนการต่อไป แต่ก่อนนำไปหย่อนที่ Big C จะต้องมีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มอย่างถูกวิธี เพื่อประสิทธิภาพในการนำมารีไซเคิลมีด้วยกัน 3 วิธี

วิธีที่ 1 คือการแกะ ล้าง เก็บ สำหรับกล่องรูปทรงขวด เริ่มจากตัดด้านล่างของขวดกระดาษและด้านข้าง แยกส่วนกระดาษและพลาสติกออกจากนั้นล้างทำความสะอาดและเอาไปผึ่งแห้ง เพื่อป้องกันนมหรือเครื่องดื่มตกค้างส่งกลิ่นเหม็น

วิธีที่ 2 คือการพับเล็ก ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุด วิธีนี้ไม่ต้องใช้น้ำ ทำได้ทันทีหลังดื่มเสร็จ เมื่อพับเสร็จเราจะได้กล่องขนาดกะทัดรัด ไม่มีออกซิเจนอยู่ข้างในกล่อง

และวิธีที่ 3 คือการพับแบน ดึงหูบนหูล่าง วิธีนี้ไม่ต้องใช้สกิลการพับแบบวิธีที่ 2  แค่ดึงหูและรีดกล่องกระดาษให้แบนเพื่อไล่ออกซิเจนในกล่อง

การจัดการกับกล่องทั้ง 3 วิธีจะช่วยลดกลิ่น ลดแมลงตอม และทำให้การขนส่งมาที่โรงงานรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเทียบกับกล่องฟูๆ ซึ่งเปลืองพื้นที่และสิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่ง

เราทุกคนสามารถทำได้ โดยการเปลี่ยนจากกล่องเครื่องดื่ม ให้กลายเป็นหลังคา ส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ โดยร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วให้กับโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ได้ที่จุดรับกล่องในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สนใจโครงการฯ ติดตามได้ที่ www.tetrapak.com/th/thaigreenroof หรือสอบถามไปที่ศูนย์ข้อมูลโครงการหลังคาเขียวฯ โทร 02 747 8881

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle