กรุงศรีพาลูกค้า SME ดูงานธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลในจีนเข้มข้น

Jul 05, 2019 -None-

สยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Krungsri Business Journey: Digital Commerce in China”นำผู้ประกอบการ SME ไทย ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ประเทศจีน พร้อมทั้งเยี่ยมชมธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ Alibaba บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านดิจิทัล Hema Market  ซูเปอร์มาร์เก็ตสุดไฮเทคของ อาลีบาบา Geek+ นวัตกรรมหุ่นยนต์โลจิสติกส์อัจฉริยะE-Fashion Town เมืองแห่งศูนย์รวมแฟชั่น และ Tiger บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing  รวมทั้งเข้าพักที่ Flyzoo Hotel โรงแรมไฮเทคแห่งอนาคตของอาลีบาบา กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการให้ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้ ผู้ประกอบการ SME นําไปต่อยอดทางธุรกิจ ตามพันธกิจของกรุงศรีที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโตให้กับผู้ประกอบการ SME และตอกย้ำศักยภาพของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.