“อายิโนะโมะโต๊ะ” แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่”คนใหม่

Jul 05, 2019 -None-

คณะกรรมการบริหารระดับสูง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโคอินค์ ประเทศญี่ปุ่นประกาศแต่งตั้ง มร.ฮิโระฮะรุ โมโตฮะชิ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดแทนที่ มร.คะโอะรุ คุระชิมะซึ่งครบวาระในประเทศไทย มีผลตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2562เป็นต้นไปมร.ฮิโระฮะรุ โมโตฮะชิ ปัจจุบันอายุ 55 ปี เริ่มงานกับ อายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2529 มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการตลาดทั้งในและต่างประเทศมากว่า 33ปี เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่“อายิโนะโมะโต๊ะ” ประเทศเวียดนาม ก่อนจะมารับตำแหน่งที่ประเทศไทย โดยจะควบคุมดูแลงานด้านการบริหาร งานขายและการตลาด ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั้งในประเทศไทยและเขตภูมิภาคอาเซียน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn