เนเจอร์กิฟ บริจาคเงินช่วยการศึกษา

Jul 02, 2019 -None-

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ได้บริจาคเงิน จำนวน 270,000 บาท ให้มูลนิธิช่วยนัก เรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นปีที่ 7 รวมเป็นเงิน 1,890,000 บาท ทั้งนี้มี สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารเนเจอร์กิฟ นอกจากนั้น ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ยังได้มอบหนังสือ “พระพุทธจริยา” ซึ่งจัดพิมพ์โดย บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้แก่ มูลนิธิฯ จำนวน 6 เล่ม ด้วย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort