เนเจอร์กิฟ บริจาคเงินช่วยการศึกษา

Jul 02, 2019 -None-

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ได้บริจาคเงิน จำนวน 270,000 บาท ให้มูลนิธิช่วยนัก เรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นปีที่ 7 รวมเป็นเงิน 1,890,000 บาท ทั้งนี้มี สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารเนเจอร์กิฟ นอกจากนั้น ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ยังได้มอบหนังสือ “พระพุทธจริยา” ซึ่งจัดพิมพ์โดย บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้แก่ มูลนิธิฯ จำนวน 6 เล่ม ด้วย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.