“อายิโนะโมะโต๊ะ” แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” คนใหม่

Jul 02, 2019 -None-

คณะกรรมการบริหารระดับสูงบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศแต่งตั้งฮิโระฮะรุ โมโตฮะชิ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จำกัด แทนที่ คะโอะรุ คุระชิมะ ซึ่งครบวาระในประเทศไทย มีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
ฮิโระฮะรุ โมโตฮะชิ ปัจจุบันอายุ 55 ปี เริ่มงานกับ อายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2529 มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการตลาดทั้งในและต่างประเทศมากว่า 33 ปี เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ “อายิโนะโมะโต๊ะ” ประเทศเวียดนาม ก่อนจะมารับตำแหน่งที่ประเทศไทย โดยจะควบคุมดูแลงานด้านการบริหาร งานขาย และการตลาด ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั้งในประเทศไทยและเขตภูมิภาคอาเซียน   

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.