สมาคมโฆษณาดิจิทัลฯ เผยสถิติคะแนนสอบ DAAT SCORE

Jul 01, 2019 -None-

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT กล่าวว่า จากการที่สมาคมฯ ได้จัดสอบวัดความรู้ด้านโฆษณาและการตลาดดิจิทัลระดับประเทศ หรือ DAAT Score อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

สมาคมฯ ได้ทำการสรุปข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 มีทั้งสิ้น 636 คน โดยสามารถแบ่งประเภทผู้เข้าสอบออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ ประเภทตัวแทนเอเยนซี่จำนวน 414 คน ประเภทบุคคลทั่วไปจำนวน 150 คน และประเภทนิสิตและนักศึกษา (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) จำนวน 92 คน

ผลการสอบพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบ DAAT Score ทั้งหมดอยู่ที่ 62/100 โดยมีผู้ทำคะแนนสูงสุดที่ 83/100 คะแนน โดยคุณศิวัตรได้เผยค่าสถิติที่น่าสนใจจากการสอบว่า “การวิเคราะห์ผลการสอบ ทางสมาคมฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบพบว่าผู้ที่ทำคะแนน DAAT Score ได้ตั้งแต่ 70/100 คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบอื่น ๆ ในวงการโฆษณาและการตลาดดิจิทัล”

“ส่วนผู้สอบได้คะแนนตั้งแต่ 63/100 ซึ่งเป็นค่ามัธยฐานของการสอบ ถือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์แรงค์ที่ 50 หรือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านดิจิทัลอยู่ในอันดับครึ่งบนของวงการฯ” นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลฯ กล่าว

สำหรับผลคะแนนสามารถแบ่งตามประเภทของผู้สมัครได้ดังนี้

ประเภทตัวแทนเอเยนซี่     
คะแนนเฉลี่ยที่ 62.3/100 โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 83/100

ประเภทบุคคลทั่วไป          
คะแนนเฉลี่ยที่ 61.9/100 โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 83/100

ประเภทนิสิตและนักศึกษา (ระดับปริญญาโท)
คะแนนเฉลี่ยที่ 67.7/100 โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 81/100

ประเภทนิสิตและนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
คะแนนเฉลี่ยที่ 57.4/100 โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 70/100

สำหรับหมวดวิชาที่ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

หมวด Digital Marketing Strategy Skill คะแนนเฉลี่ยที่ 77.3/100
หมวด Performance Marketing Skill คะแนนเฉลี่ยที่ 61.6/100
หมวด Cyber Laws & Ethics Skill คะแนนเฉลี่ยที่ 61.4/100

ทั้งนี้ใบรับรองผลการสอบวัดความรู้ด้านโฆษณาและการตลาดดิจิทัลจะมีอายุ 2 ปี ซึ่งผู้สอบสามารถนำผลคะแนนสอบไปสมัครงานกับเอเยนซี่สมาชิกสมาคมฯ ได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครสอบ DAAT Score ในรอบถัดไปผ่านทางเวปไซต์ https://www.daat.in.th/daat-score

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn