เปิดฉาก 3 งานใหญ่ด้านนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและระบบปฏิบัติการอัจฉริยะในอาคาร

Jun 28, 2019 -None-

อิมแพ็ค จับมือ พันธมิตรธุรกิจ หนุนแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปีของภาครัฐเพื่อความยั่ง ยืน เปิดตัว 3 งานใหญ่แสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและระบบปฏิบัติการเพื่ออาคารที่ครบวงจร แห่งภูมิภาคเอเชีย บีแมม เอ็กซ์โป เอเชีย 2019 เค-ไฟร์ เซฟตี้ แบงคอก 2019 และ แอลอีดี เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2019 นำทัพผู้ประกอบการรวมกว่า 350 ราย จากทั้งในและต่างประเทศ จัดแสดงนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านระบบแสงสว่าง ระบบอัจฉริยะภายในอาคาร โรงงาน และระบบป้องการอัคคีภัยครบวงจร ตั้งแต่วันนี้ 27 – 29 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 6-8 อิมแพ็ค เมือง ทองธานี คาดมีผู้สนใจร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 15,000 ราย

ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การอนุรักษ์พลังงานมีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชาติ ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิตและบริการ ลดการเสียดุลการ ค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนถึงลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลตลอดมา ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีการดําเนินงานทั้ง 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program) กลยุทธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program) และกลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program) งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์

จากความสำคัญดังกล่าว ทางกระทรวงพลังงาน พร้อมสนับสนุนการจัดงาน บีแมม เอ็กซ์โป เอเชีย 2019 (BMAM Expo Asia 2019) งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงานและอสังหาริมทรัพย์ และ เค-ไฟร์ เซฟตี้ แบงคอก 2019 (K-Fire Safety Bangkok 2019) งานบริการด้านอัคคีภัย และความปลอดภัย จากประเทศเกาหลีใต้ และ แอลอีดี เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2019 (LED Expo Thailand 2019 + Light ASEAN) งานด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน วันนี้ 27–29 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 6-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อยกระดับเป็นเวทีเทรดโชว์ที่ครบวงจรทั้งบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย และอุตสาหกรรมแสงสว่างครั้งแรกของประเทศไทย เป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรหันมาลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีระสิทธิภาพสูง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนงาน BMAM Expo Asia 2019 และ LED Expo Thailand 2019 + Light ASEAN ซึ่งเป็นงานด้านการบริหารจัดการอาคาร เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ LED อีกครั้งในปีนี้ ภายใต้แคมเปญ Performance Booster และ Exhibiz in Market รวมทั้งแคมเปญสนับสนุนงานแสดงสินค้านานาชาติที่มีอยู่เดิมให้ขยายธุรกิจสร้างงานใหม่ในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจของงานเดิมที่มีอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จในการร่วมมือสร้างการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับงาน และเป็นอีก 1 งานที่ตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้านานาชาติในอาเซียนของประเทศไทยตามแนวนโยบายของทีเส็บ และเพื่อร่วมพัฒนางานให้ก้าวไกลไปสู่การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ทีเส็บในฐานะหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะร่วมเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนงานให้ไปสู่จุดหมายดังกล่าว

แซมมวล คิม กรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์โค่ จำกัด เผยว่า “จากความสำเร็จในการจัดงานแสดงสินค้าด้านป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยที่ประเทศเกาหลี ทำให้ EXCO ตัดสินใจจัดงาน K-Fire & Safety Expo Bangkok 2019 ขึ้นครั้งแรกในไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะขนบริษัทชั้นนำที่ผ่านการรับรองตามมาตราฐานสากล (มาตราฐาน FM และมาตราฐาน ML) จากประเทศเกาหลีร่วมงานกว่า 50 บริษัท อาทิ KOREA CLAD TECH CO., LTD. (เปลือกหุ้มเชื้อเพลิง) YOOKSONG CO., LTD. (หัวฉีดดับเพลิงไร้แรงกระแทก, หัวฉีดดับเพลิงเอนกประสงค์, รถเก็บโฟมแบบเคลื่อนที่และสายดับเพลิง FRT Co., LTD. (ชุดจักรกลเอนกประสงค์สำหรับกู้ภัย) และจะเชิญแขกคนสำคัญจากทั่วทุกมุมโลก นายกเทศมนตรีเมืองแดกู และผู้ซื้อระดับ VIP กว่า 100 รายเข้าร่วมงานที่ประเทศไทย โดยคาดหวังให้ K-Fire & Safety Expo Bangkok เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุม มุ่งมั่นที่จะผลักดันเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไปสู่อีกระดับ”

ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่อิมแพ็คได้มีโอกาสจับเอา 3 งานเทรดแฟร์เพื่ออุตสาหกรรมภายในอาคารเอาไว้ด้วยกัน คืองาน BMAM Expo Asia งาน K-Fire & Safety Expo Bangkok และงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN มาจัดแสงดสินค้าและเทคโนโลยีร่วมกันบนพื้นที่รวมกว่า 10,000 ตารางเมตร จาก 350 แบรนด์และบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ผู้ประกอบการจะได้พบกับผู้ซื้อระดับ VIP และผู้จัดจำหน่าย ผ่านกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมและสัมมนา เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งโซนแสดงสินค้าพิเศษ อาทิ Lighting demonstration zone, LED agricultural zone, Innova tions for the future zone เพื่อโชว์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด และการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งคาดว่าจะได้ต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 ราย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.