กสอ. จับมือเดลต้า สานต่อโครงการ “Big Brother พี่ช่วยน้อง” พร้อมติดปีกให้ SMEs

Jun 26, 2019 -None-

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)สานต่อโครงการ Big Brother หรือ พี่ช่วยน้องปีที่ 4 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพการประกอบธุรกิจให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทยให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศนอกจากการสร้างแนวนโยบายที่เอื้อต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากภาครัฐแล้ว การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ รวมถึงกลุ่มสตาร์อัพได้มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ยุคใหม่ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงได้ดำเนินโครงการ Big Brother (พี่ช่วยน้อง) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับบริษัทภาคเอกชนระดับแนวหน้าในการนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยียุคใหม่จากองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผลงานวิจัยระดับโลกมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์อัพไทยได้เข้าใจและเรียนรู้ ทำให้ลดเวลาในการเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร

“สำหรับความร่วมมือกับทาง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4  แล้ว ในการนำพาเอสเอ็มอีภาคการผลิตของไทยให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยียุคใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา กสอ. ได้ร่วมมือกับเดลต้าในการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าในการจัดตั้งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้ “โครงการ Angel Fund” ในแต่ละปีมีทุนสนับสนุนสูงสุดถึง 4 ล้านบาท มอบให้รายละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเดลต้าได้สนับสนุนเงินทุนจำนวนกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดกำลังดำเนินการเป็นปีที่ 4 ในด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ทางเดลต้าได้สนับสนุนอุปกรณ์ Industrial Automation Demo Kit สำหรับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ทั้งหมด 8 ชุด รวมถึงสนับสนุนบุคลากรเข้ามาให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรจากสถานประกอบการและบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการผลิตแบบอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ ถือเป็นความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง กสอ. และเดลต้าซึ่งจากจุดนั้นทำให้เราพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงโครงการ Big Brother ที่มีการบูรณาการความร่วมกันในการช่วยให้เอสเอ็มอีไทยให้ยืนหยัดได้ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลด้วยการยกระดับให้อุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและการใช้เทคโนโลยี
ในยุค 4.0 ที่ประกอบไปด้วยระบบอัจฉริยะและต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต รวมถึง
โลกอุตสาหกรรมที่เดินหน้าเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งสำหรับงานด้านโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things – IIoT) โดยที่ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น IIoTและระบบอัจฉริยะสำหรับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนวคิดเรื่องของแนวทางการบริหารธุรกิจ
และเทคนิคด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจ เพื่อช่วยยกระดับให้กับภาคผลิตของไทยให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง” กอบชัย กล่าว

ด้าน เซีย เซน เยน ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทฯ ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการพลังงานในอาคารและการจัดการพลังงานสำหรับระบบน้ำ จนกระทั่งถึง Industrial Automation หรือ การปรับปรุงระบบบในโรงงานให้เป็นทำงานแบบอัตโนมัติมากขึ้น โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้
เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มโรงงานในหัวเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ระบบส่วนติดต่อใช้งานกับเครื่องจักร (HMI), ระบบควบคุมการสั่งงานในโรงงาน (PLC)
และระบบควบคุมมอเตอร์ (Drive) ที่สำคัญคือ การให้ระบบทั้ง 3 ส่วนสามารถเชื่อมต่อการทำงานกันได้
ทำให้ระบบในโรงงานสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัตินอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น จัดหาเงินทุนโดยร่วมมือกับธนาคารในการนำเสนอสินเชื่อที่เหมาะสม การคำนวณผลตอบแทน
จากการลงทุน รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในสถานประกอบการ เพื่อยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลต่อไป เซีย เซน เยน กล่าวทิ้งท้าย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.