TQM ร่วมงานโรดโชว์กับซิตี้กรุ๊ปสิงคโปร์ เปิดตัวนายหน้าประกันภัยรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

Jun 26, 2019 -None-

TQM ควงซิตี้กรุ๊ป เดินสายโรดโชว์ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่25-26 มิถุนายนนี้ เปิดตัวผู้นำนายหน้าประกันภัยรายใหญ่ที่สุดของไทยต่อนักลงทุนสถาบัน-กองทุนในสิงคโปร์ ตอกย้ำหุ้น TQM ปัจจัยพื้นฐานแกร่ง ไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ย ขยายการลงุทนเทคโนโลยีการให้บริการต่อเนื่อง ผลักดันธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง พร้อมปันผลที่น่าสนใจ

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ และ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ ในงาน “Asean C-Suite Investor Conference 2019” จัดโดยซิตี้กรุ๊ปณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มลงทุนหลายสถาบันเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก 

ตัวแทนจำหน่าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.