เอพี ไทยแลนด์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพชีวิต” ผ่าน 3 บริการ นวัตกรรมเชื่อมโยงการขับเคลื่อนองค์กร

Jun 26, 2019 -None-

การเดินเกมของ เอพี ไทยแลนด์ ดูเหมือนจะมีความน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆ เพราะการวางวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนอย่าง “AP WORLD, A Vision for Quality of Life” หรือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคนในสังคม ทำให้เราได้เห็นหลายๆ ภารกิจที่ถูกส่งออกมามีความเชื่อมโยงและช่วยผลักดันภาพดังกล่าวให้ใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆ

แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในมิติใหม่ๆ ที่ช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้ในหลายมิติ

วิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป อธิบายว่า “เราพยายามนำเสนอบริการใหม่ๆ ที่มากกว่าการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ด้วยการเปิดตัว 3 บริการใหม่ ทั้งด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในโครงการต่างๆ ของเรา ด้านการทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยเชิงป้องกัน และในด้านสร้างคนคุณภาพด้วยการยกระดับการศึกษา”

ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในโครงการต่างๆ ในนวัตกรรมบริการ  “KATSAN” นวัตกรรมดีไซน์แห่งคุณภาพชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่จะยกระดับมาตรฐานในการบริการจัดการความปลอดภัยภายในหมู่บ้านพักอาศัยไปสู่มิติใหม่ ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการในเรื่องการคัดสรรบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่โครงการ ควบคู่ไปกับการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Computer Vision และการประมวลผลผ่าน AI อัจฉริยะที่เชื่อถือได้อย่างแม่นยำ  “KATSAN” จึงเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ (Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่พร้อมทำหน้าที่ คัดสรร ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติของการอยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดจากความหละหลวม ด้วยจุดเด่นในเรื่องของ Security Matrix การประมวลผลการเข้าออกอัจฉริยะ ผ่านการจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์ และฟังก์ชั่นการบริหารจัดการความปลอดภัยอื่นๆ อีกมากมายที่เชื่อมต่อเจ้าของบ้าน (User) ทีมบริหารจัดการหมู่บ้าน (Property Management) และส่วนงานรักษาความปลอดภัย (Security Team) เข้าสู่ฐานข้อมูลหลักของหมู่บ้าน ดำเนินงานและรับทราบผลพร้อมกันทั้ง 3 ส่วนอย่างทันท่วงที

ด้านการทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยเชิงป้องกัน “HOMEWISER” นวัตกรรมดีไซน์แห่งคุณภาพชีวิตที่จะส่งมอบความอุ่นใจในการทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยในมิติใหม่ ซึ่งพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำบ้าน (Personal Home Advisor) ตลอดการอยู่อาศัย แตกต่างด้วยแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive  Maintenance) ด้วยบริการตรวจเช็คและวางแผนสุขภาพบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญ (Home Health Check & Planning) พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบผ่านฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการเข้าตรวจเช็คทั้งเจ้าของบ้าน และทีมบริการ ดูแลก่อนเกิดความเสียหายด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์ หรือระบบต่างๆ ภายในบ้านถึงรอบการดูแล พร้อมบริการเสริมอื่นๆ (On-Demand Service) ที่เลือกได้ตามใจความต้องการของผู้อยู่อาศัย

ซึ่งทั้งสองบริการได้ทีมงานคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทำงานอย่างเป็นอิสระจากเอพี ชื่อว่า “เคลย์มอร์” เป็นผู้พัฒนาบริการดังกล่าวขึ้น นับว่าเป็นผลลัพธ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนอีกหนึ่งบริการในด้านสร้างคนคุณภาพด้วยการยกระดับการศึกษา อย่าง “YourNextU” เป็นบริการที่พัฒนาขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือเอสอีเอซี (SEAC) นวัตกรรมดีไซน์ที่เกิดขึ้นเพื่อดิสรัปท์การศึกษาครั้งแรกของโลก ด้วยจุดต่างในการเป็น World-Class Education Service กับโมเดลการเรียนรู้แบบ Learning Buffet Model เรียนแบบไม่สิ้นสุด เรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัดกับคลาส และโปรแกรมระดับโลกกว่า 300 หลักสูตร ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 

 1. Classroom การเข้าคลาสเพื่ออบรมในห้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลักสูตรต่างๆ

 2. Social Learning การเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือผู้นำทางความคิด ผ่านกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

3. Online เรียนรู้เนื้อหาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่คัดกรองและคัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด มาตรฐานระดับสากล พร้อม Subtitles ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเวลา และสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวกได้

4. Library คลังความรู้ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้อย่างไม่จำกัดออกมาเป็น “คัมภีร์พิชิตความสำเร็จ” เพื่อปฏิบัติตามได้ทันที และเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

วิทการ  อธิบายต่ออีกว่า ในแต่ละบริการที่นำเสนอของ เอพี ไทยแลนด์ ใช้กระบวนการ Stanford Design Thinking ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง หรือ Unmet Needs

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 3 บริการที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่เป็นบริการใหม่ แต่ยังเป็นบริการที่มีแนวคิดมาจากความต้องการเชิงลึกของลูกค้าอย่างแท้จริง ที่สำคัญยังเป็นสิ่งใหม่ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย นับได้ว่าเป็นอีกมาตรฐานใหม่ของวงการเลยก็ว่าได้

“ทิศทางการขับเคลื่อนองค์การของ เอพี ไทยแลนด์ ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคนในสังคม มากขึ้นเรื่อยๆ เรายังคงมองหาเรื่องใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหา และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.