TMB SME ON TOUR นำร่องระยองส่งหลักสูตรLEAN Supply Chain by TMB เพิ่มประสิทธิภาพเสริมแกร่งยุคดิจิทัล

Jun 25, 2019 -None-

สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็ม บี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความสำเร็จของ LEAN Supply Chain by TMB หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เติบโตได้มากกว่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ภูมิภาค ผ่านกิจกรรม“ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” เพื่อสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่างจังหวัดในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งภายใต้ปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล ซึ่งนำ ร่องจังหวัดระยองเป็นที่แรก โดยมี วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า หรือ YEC จังหวัดระยอง ร่วมงาน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเอสเอ็มอี พรเทพ เหลือทรัพย์สุข ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิตมากกว่า 15 ปี ในการช่วยองค์กรขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี มาสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า หรือ YEC ในจังหวัดที่เข้าร่วมกว่า 100 ราย ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort