TMB SME ON TOUR นำร่องระยองส่งหลักสูตรLEAN Supply Chain by TMB เพิ่มประสิทธิภาพเสริมแกร่งยุคดิจิทัล

Jun 25, 2019 -None-

สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็ม บี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความสำเร็จของ LEAN Supply Chain by TMB หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เติบโตได้มากกว่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ภูมิภาค ผ่านกิจกรรม“ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” เพื่อสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่างจังหวัดในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งภายใต้ปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล ซึ่งนำ ร่องจังหวัดระยองเป็นที่แรก โดยมี วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า หรือ YEC จังหวัดระยอง ร่วมงาน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเอสเอ็มอี พรเทพ เหลือทรัพย์สุข ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิตมากกว่า 15 ปี ในการช่วยองค์กรขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี มาสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า หรือ YEC ในจังหวัดที่เข้าร่วมกว่า 100 ราย ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

SME

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.