นกแอร์รับมอบใบต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ จาก กพท.

Jun 25, 2019 -None-

ประเวช องอาจสิทธิกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK รับมอบใบต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการค้าขายในการเดินอากาศแบบประจำ มีกำหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจำของสายการบินนกแอร์ โดยได้รับเกียรติจาก จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องสุวรรณภูมิ ชั้น 6 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาคารไอทีสแควร์ หลักสี่

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.