9,914
VIEWS

ไม่คิดจะทำ R&D ปัญหาใหญ่ของ SME ไทย

Jun 24, 2019 P.Sininat

ธุรกิจ SME เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของประเทศที่คอยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทย วงจรชีวิตของธุรกิจ SME ถือว่าเป็นระยะสั้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งมีคู่แข่งจำนวนมากในปัจจุบัน ก่อนที่จะนำเสนอสินค้าหรือ Introduction สิ่งที่สำคัญคือการวิจัยหรือพัฒนา (R&D) ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยเผยว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME จำนวน 3 ล้านราย มีเพียง 5 พันรายเท่านั้นที่ทำ R&D หรือคิดเป็น 0.2%

เมื่อต้องการทำ R&D ผู้ประกอบการ SME มักจะเจอปัญหาที่เกิดจาก 3 อุปสรรค คือ ขาดบุคลากรที่มีทักษะและเครื่องมือที่เหมาะสมคิดเป็น 44% ปัญหาของการเข้าไม่ถึงข้อมูลเทคโนโลยีหรืองานวิจัยใหม่ๆ คิดเป็น 30% และปัญหาต้นทุนการทำ R&D ที่สูงเกินไปคิดเป็น 28% อย่างไรก็ตามมีผู้ประกอบการหลายรายพบทางออกและประสบความสำเร็จผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

 

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า การทำวิจัยและพัฒนา หรือ R&D  จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมทางสินค้า ลดต้นทุนการผลิต อันนำไปสู่การเพิ่มรายได้และโอกาสรอดของธุรกิจ แต่ในประเทศไทยยังคงมีสัดส่วนผู้ประกอบการ SME เพียงแค่ 0.2%

R&D ดีกับผู้ประกอบการอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่าง

มีหลายธุรกิจที่ทำ R&D จนประสบความสำเร็จ โดยเริ่มจากการมีไอเดียและไม่หยุดที่จะคิดและพัฒนาสินค้า อย่างแบรนด์ศรีจันทร์ แบรนด์สุดคลาสสิก ที่ทำทั้งการ Rebranding และทำ R&D ทั้งทำด้วยตัวเอง ว่าจ้างบริษัทเอกชน และร่วมกับ สวทช. และโทฟูซังแบรนด์น้ำเต้าหู้ที่เริ่มจากแนวคิดอยากให้มีน้ำเต้าหู้บรรจุขวดพร้อมดื่มที่รสชาติไม่ต่างจากบนรถเข็น เลยมีการ ทำ R&D ภายใต้โครงการ Innovation House ของ สทว. เมื่อมีการต่อยอดไอเดียเดิมด้วย R&D จะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและตอบสนอง pain point ของผู้บริโภค

สร้างผลตอบแทน 6%-23%

งานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า แม้บริษัทจะลงทุนด้าน R&D ไม่มาก แต่หากสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ตรงจุดและรวดเร็ว จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ถึง 6-23% ดังนั้น จึงอยากแนะนำว่า การทำ R&D ควรเริ่มหาไอเดียจาก Pain Point หรือปัญหากวนใจในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและคิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ ประกอบกับการทำ R&D จะทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นและลอกเลียนแบบได้ยากขึ้น ที่ผ่านมาบ่อยครั้งมี SME ทำ R&D  แล้วประสบความสำเร็จมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่

เพิ่มโอกาสอยู่รอด 7%-15%

สัดส่วนการลงทุน R&D ต่อ GDP ในประเทศไทยมีแค่ 1.0% ต่างจาก อังกฤษอยู่ที่ 1.7% /  สหรัฐ  2.8% / จีน 2% และญี่ปุ่น 3% ประเทศไทยถือว่ามีสัดส่วนการลงทุน R&D น้อยอยู่ จากช่องว่างตรงนี้สามารถเห็นโอกาสของการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ถ้ามีการทำ R&D ให้เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถเข้ารับความช่วยเหลือด้านบุคลากรและเครื่องมือจากศูนย์วิจัยของสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยเฉพาะอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยจากหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เช่น สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยการสนับสนุนมี 4 ระดับ ได้แก่ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้ใช้เครื่องมือ ทีมวิจัย หรือสถานที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ ยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืองานวิจัยใหม่ๆ ทางออนไลน์ ที่ www.thailandtechshow.com ที่รวบรวมผลงานวิจัยจาก สวทช. นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

ยุคแห่งนวัตกรรม ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้อยู่รอดคือผู้ที่ปรับตัว และผู้ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง กล้าคิดกล้าพัฒนา กล้าที่จะหมุนตามโลกที่หมุนอย่างรวดเร็ว ธุรกิจ SME ก็เช่นเดียวกัน...

 

ธนาคารกรุงไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle