บางจาก นำสมาชิกบัตรปลูกต้นไม้ ต่อยอดโครงการ “ต้นไม้ของคุณ”

Jun 20, 2019 -None-

เนื่องในโอกาสที่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก และเพื่อต่อยอดโครงการ “ต้นไม้ของคุณ” ให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำสมาชิกบัตรบางจากร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ ต.บางน้ำผึ้ง คุ้งบางกระเจ้า อ.พระปะแดง จ. สมุทรปราการ พร้อมพาสมาชิกปั่นจักรยานชมธรรมชาติ เที่ยวชมตลาดบางน้ำผึ้ง และเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนบางกระเจ้าอีกด้วย

สมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบางจากฯได้จัดทำโครงการ “ต้นไม้ของคุณ” ในแอพพลิเคชั่นบางจากเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อลดมลภาวะจากการเผาไหม้  ซึ่งเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันบางจากทุกชนิด ทั้งกลุ่มดีเซลและแก๊สโซฮอล์มีส่วนผสมจากพืชธรรมชาติจึงช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้ดี

ทั้งนี้ ต้นไม้หนึ่งต้นใหญ่มีศักยภาพช่วยดูดซับ CO2 ได้ถึง 12,000 กรัมต่อปี นับตั้งแต่เริ่มโครงการต้นไม้ของคุณ สมาชิกบางจากได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้แล้วกว่า 82,000,000,000 กรัม เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 6,800,000 ต้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายจะสนับสนุนให้สมาชิกร่วมกันปลูกต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชั่นบางจากให้ได้จำนวน 18,000,000 ต้น ภายในปี 2562

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.