กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน MU Trading Challenge

Jun 19, 2019 -None-

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการ สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้ (Smart University) เวทีแห่งการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยการปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุนเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านเอสซีบี อินเวสเม้นต์ แล็บ (SCB Investment Lab) ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดในสถาบันการศึกษา เน้นใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมไฮไลท์ระบบ Simulator โดยมี บุญทิพย์ กฤตชัยกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษา ซึ่งผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวริชชี่ วิริยะบัญชา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตติพงศ์ เซ่งแก้ว ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวตฤณกร  สุขเกษม  ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.