‘Whizdom Society’ by MQDC ร่วมขับเคลื่อนสังคมของคนรุ่นใหม่

Jun 17, 2019 -None-

MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นของประเทศไทย ดำเนินกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม และโครงการมิกซ์ยูสชั้นนำระดับสากล พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘for all well-being’ เจ้าของและผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย แบรนด์ Whizdom (วิสซ์ดอม) เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน เปิดตัวโครงการ “Whizdom Scholarship”  เพื่อเป็นการสร้างสังคมที่ดี ให้เยาวชนไทยเป็นโมเดลต้นแบบ ‘สังคมของคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ที่จะดูแลคนหมู่มากต่อไป’

อัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการ-วิสซ์ดอม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า“เนื่องจากดีเอ็นเอของแบรนด์วิสซ์ดอม เราจับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ Young Generation เราจึงร่วมสร้างสรรค์ทุกกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่  หลังจากเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับลูกบ้านวิสซ์ดอมทุกโครงการ ล่าสุดเราจัดโครงการ Whizdom Scholarship เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยเป็นสังคมของคนดีและคนเก่ง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาตนเองในทุกมิติ โดยโครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้ focus ในการเรียนได้อย่างเต็มที่และทาง Whizdom จะดูแลเรื่องที่พักอาศัยอย่างเต็มที่ พร้อมทุนพัฒนาทักษะตนเอง โดยมีมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท โดยในปีแรกนี้ได้จัดที่พักอาศัยจำนวน 8 ยูนิต และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำ-ค่าไฟ และค่าบริการอินเตอร์เน็ท ฯลฯ หวังว่า โครงการดีๆ ของ   Whizdom จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและต่อยอดเพื่อคนรุ่นใหม่ “เพื่อสนับสนุนสังคมไทยให้เป็นสังคมของคนดีและคนเก่ง” และหวังว่าการจับมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาให้ดีขึ้น และส่งเสริมทุนการศึกษาด้านที่อยู่อาศัยให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาต่างๆ”

 

ด้าน กฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการ ‘วิสซ์ดอม โซไซตี้’กล่าวว่า “Whizdom Scholarship”จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดโอกาสและต้องเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยสนับสนุนปัจจัยทางด้านการศึกษาในด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยได้โดยสะดวก ในช่วงแรกได้จับมือกับมหาวิทยาลัยแห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมจำนวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 10ทุน และมีแผนที่จะขยายต่อไปในอนาคตโดยคุณสมบัติของผู้รับทุนจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยไม่จำกัดสาขาวิชาเรียนหรือผลการเรียน โครงการนี้จะให้ทุนด้านที่พักอาศัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้ทางมหาวิทยาลัยได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ตามความเหมาะสมขึ้นกับแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทั้งนี้ทุนที่ทางวิสซ์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) มอบให้จะเป็นทุนให้เปล่ากับทางมหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษา โดยไม่ต้องใช้คืนทางโครงการวิสซ์ดอม แต่อย่างใด

โดยทาง Whizdom ได้จัดห้องที่พร้อมเข้าอยู่สำหรับผู้ได้รับทุน ในปีการศึกษา 2562 เริ่มต้นจำนวน 8 ยูนิตที่เป็นโครงการภายใต้แบรนด์ Whizdom ได้แก่ โครงการวิสซ์ดอม ปุณณวิถี(Whizdom @Punnawithi Station)จำนวน 4   ยูนิตโครงการวิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว(Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao)จำนวน 2 ยูนิตและ โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ(Whizdom Station Ratchada-Thapra)จำนวน 2 ยูนิตโดยมูลค่าห้องพักตกแต่งพร้อมอยู่ที่ร่วมโครงการ Whizdom Scholarship รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท และยังจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายระหว่างการพักอาศัยอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

• เงินสนับสนุนค่าส่วนกลางตลอดอายุโครงการ มูลค่าประมาณ 180,000 บาทต่อปี

• งบประมาณตกแต่งห้องพักทั้ง 8 ยูนิตเพื่อพร้อมอยู่อาศัยจำนวน 120,000 บาท/ยูนิต

• โปรแกรมสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง (Learning Course & Program) มูลค่า 50,000 บาท

ต่อทุน

• เงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือนหรือจ่ายตาม

ยอดที่ใช้จริง

• เงินสนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ยูนิตละ 799 บาท/เดือน” 

เราเชื่อว่าWhizdom Society by MQDC จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีทั้งคนดีและคนเก่ง เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเติมเต็มด้วยโอกาสทางการศึกษาด้วยทุนด้านที่อยู่อาศัยนี้โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง”กฤษฐ์สยุทธ กล่าวในตอนท้าย

 

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิสซ์ดอม ที่จะมาช่วยดูแลด้านที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ เพราะนอกจากที่พักแล้ว ยังดูแลค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าบริการอินเตอร์เน็ทต่างๆ เชื่อว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีให้กับน้องๆ นิสิตที่มีความประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้ แต่ขาดทุนทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยจะได้เติมเต็มคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดี ผมมีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษานี้เพื่อร่วมกันจุดประกายสังคมไทยได้มีทั้งคนเก่งและคนดีไปพร้อมกัน

ปนัดดา พ่วงพีรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณ Whizdom Society by MQDC ที่จัดกิจกรรมดีๆ อย่าง Whizdom Scholarship ในการมอบทุนด้านที่อยู่อาศัยแก่เด็กดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรื่องที่พัก พร้อมทุนการพัฒนาทักษะตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและฝึกทักษะที่ดีให้กับนักศึกษา เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเชื่อว่ากิจกรรมของ Whizdom Scholarship นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ช่วยพัฒนาและต่อยอด ทั้งคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของเยาวชนไทย

ส่วนอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวว่า ในมุมมองของมหาวิทยาลัยรู้สึกดีใจและขอบคุณแทนนิสิตที่มีภาคเอกชนอย่าง Whizdom Society by MQDC มาร่วมกันสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอด ด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อคนรุ่นใหม่ โดยมีการมอบทุนด้านที่อยู่อาศัยให้กับเด็กที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างสังคมที่ดีให้เยาวชนไทยในการต่อยอด‘สังคมของคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี'ต่อไปทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเองได้พิจารณาว่าทางบริษัทฯ(MQDC) มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลืออสังคมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมศว.ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม ในอนาคตมศว.เองมีความยินดีที่จะร่วมกิจกรรมอื่นๆของบริษัทฯหากมีกิจกรรมที่เป็นไปในแนวทางช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกัน

 

 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.