‘Whizdom Society’ by MQDC ร่วมขับเคลื่อนสังคมของคนรุ่นใหม่

Jun 17, 2019 -None-

MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นของประเทศไทย ดำเนินกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม และโครงการมิกซ์ยูสชั้นนำระดับสากล พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘for all well-being’ เจ้าของและผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย แบรนด์ Whizdom (วิสซ์ดอม) เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน เปิดตัวโครงการ “Whizdom Scholarship”  เพื่อเป็นการสร้างสังคมที่ดี ให้เยาวชนไทยเป็นโมเดลต้นแบบ ‘สังคมของคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ที่จะดูแลคนหมู่มากต่อไป’

อัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการ-วิสซ์ดอม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า“เนื่องจากดีเอ็นเอของแบรนด์วิสซ์ดอม เราจับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ Young Generation เราจึงร่วมสร้างสรรค์ทุกกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่  หลังจากเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับลูกบ้านวิสซ์ดอมทุกโครงการ ล่าสุดเราจัดโครงการ Whizdom Scholarship เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยเป็นสังคมของคนดีและคนเก่ง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาตนเองในทุกมิติ โดยโครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้ focus ในการเรียนได้อย่างเต็มที่และทาง Whizdom จะดูแลเรื่องที่พักอาศัยอย่างเต็มที่ พร้อมทุนพัฒนาทักษะตนเอง โดยมีมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท โดยในปีแรกนี้ได้จัดที่พักอาศัยจำนวน 8 ยูนิต และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำ-ค่าไฟ และค่าบริการอินเตอร์เน็ท ฯลฯ หวังว่า โครงการดีๆ ของ   Whizdom จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและต่อยอดเพื่อคนรุ่นใหม่ “เพื่อสนับสนุนสังคมไทยให้เป็นสังคมของคนดีและคนเก่ง” และหวังว่าการจับมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาให้ดีขึ้น และส่งเสริมทุนการศึกษาด้านที่อยู่อาศัยให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาต่างๆ”

 

ด้าน กฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการ ‘วิสซ์ดอม โซไซตี้’กล่าวว่า “Whizdom Scholarship”จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดโอกาสและต้องเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยสนับสนุนปัจจัยทางด้านการศึกษาในด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยได้โดยสะดวก ในช่วงแรกได้จับมือกับมหาวิทยาลัยแห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมจำนวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 10ทุน และมีแผนที่จะขยายต่อไปในอนาคตโดยคุณสมบัติของผู้รับทุนจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยไม่จำกัดสาขาวิชาเรียนหรือผลการเรียน โครงการนี้จะให้ทุนด้านที่พักอาศัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้ทางมหาวิทยาลัยได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ตามความเหมาะสมขึ้นกับแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทั้งนี้ทุนที่ทางวิสซ์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) มอบให้จะเป็นทุนให้เปล่ากับทางมหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษา โดยไม่ต้องใช้คืนทางโครงการวิสซ์ดอม แต่อย่างใด

โดยทาง Whizdom ได้จัดห้องที่พร้อมเข้าอยู่สำหรับผู้ได้รับทุน ในปีการศึกษา 2562 เริ่มต้นจำนวน 8 ยูนิตที่เป็นโครงการภายใต้แบรนด์ Whizdom ได้แก่ โครงการวิสซ์ดอม ปุณณวิถี(Whizdom @Punnawithi Station)จำนวน 4   ยูนิตโครงการวิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว(Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao)จำนวน 2 ยูนิตและ โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ(Whizdom Station Ratchada-Thapra)จำนวน 2 ยูนิตโดยมูลค่าห้องพักตกแต่งพร้อมอยู่ที่ร่วมโครงการ Whizdom Scholarship รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท และยังจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายระหว่างการพักอาศัยอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

• เงินสนับสนุนค่าส่วนกลางตลอดอายุโครงการ มูลค่าประมาณ 180,000 บาทต่อปี

• งบประมาณตกแต่งห้องพักทั้ง 8 ยูนิตเพื่อพร้อมอยู่อาศัยจำนวน 120,000 บาท/ยูนิต

• โปรแกรมสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง (Learning Course & Program) มูลค่า 50,000 บาท

ต่อทุน

• เงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือนหรือจ่ายตาม

ยอดที่ใช้จริง

• เงินสนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ยูนิตละ 799 บาท/เดือน” 

เราเชื่อว่าWhizdom Society by MQDC จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีทั้งคนดีและคนเก่ง เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเติมเต็มด้วยโอกาสทางการศึกษาด้วยทุนด้านที่อยู่อาศัยนี้โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง”กฤษฐ์สยุทธ กล่าวในตอนท้าย

 

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิสซ์ดอม ที่จะมาช่วยดูแลด้านที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ เพราะนอกจากที่พักแล้ว ยังดูแลค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าบริการอินเตอร์เน็ทต่างๆ เชื่อว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีให้กับน้องๆ นิสิตที่มีความประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้ แต่ขาดทุนทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยจะได้เติมเต็มคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดี ผมมีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษานี้เพื่อร่วมกันจุดประกายสังคมไทยได้มีทั้งคนเก่งและคนดีไปพร้อมกัน

ปนัดดา พ่วงพีรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณ Whizdom Society by MQDC ที่จัดกิจกรรมดีๆ อย่าง Whizdom Scholarship ในการมอบทุนด้านที่อยู่อาศัยแก่เด็กดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรื่องที่พัก พร้อมทุนการพัฒนาทักษะตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและฝึกทักษะที่ดีให้กับนักศึกษา เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเชื่อว่ากิจกรรมของ Whizdom Scholarship นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ช่วยพัฒนาและต่อยอด ทั้งคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของเยาวชนไทย

ส่วนอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวว่า ในมุมมองของมหาวิทยาลัยรู้สึกดีใจและขอบคุณแทนนิสิตที่มีภาคเอกชนอย่าง Whizdom Society by MQDC มาร่วมกันสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอด ด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อคนรุ่นใหม่ โดยมีการมอบทุนด้านที่อยู่อาศัยให้กับเด็กที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างสังคมที่ดีให้เยาวชนไทยในการต่อยอด‘สังคมของคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี'ต่อไปทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเองได้พิจารณาว่าทางบริษัทฯ(MQDC) มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลืออสังคมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมศว.ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม ในอนาคตมศว.เองมีความยินดีที่จะร่วมกิจกรรมอื่นๆของบริษัทฯหากมีกิจกรรมที่เป็นไปในแนวทางช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกัน

 

 

 

สนับสนุน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort