กสิกรไทย รับ 3 รางวัลใหญ่ จาก The Asian Banker Thailand Country Awards 2019

Jun 17, 2019 -None-

สุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ, สุพร สุนทรโรหิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และอาภรณ์ สิริศรีสกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส Marketing Campaign Intelligence Department ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ 3 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทย (Best Wealth Management Services in Thailand)  รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการอีคอมเมิร์ซ (The Best E-Commerce Proposition) จากฟีเจอร์ K+ Market ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน K PLUS  และรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ  (The Best Data Analytics Initiative, Application or Programme) ในงานประกาศรางวัล The Asian Banker Thailand Country Awards 2019 จัดโดย วารสาร ดิ เอเชียน แบงเกอร์ (The Asian Banker)  ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้

BANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.