LEAN Supply Chain by TMB Engagement เอสเอ็มอีสไตล์ “ทีเอ็มบี”

Jun 17, 2019 R.Somboon

กลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง Engagement กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของบ้านเราไปแล้วสำหรับหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB ที่ทีเอ็มบีจัดมาปีนี้เป็นปีที่ 6 ทั้งหมด 14 รุ่น เพราะหลักสูตรนี้ ไม่ได้เพียงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าของทีเอ็มบีเข้ามาร่วมในโครงการเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ไม่ใช่ลูกค้าแต่สนใจเข้ามาเรียนได้อีกด้วย

ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าที่บริหาร บริหารการตลาด ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี บอกกับเราว่า เหตุผลของการสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาอยู่ที่การเข้ามาช่วยเพิ่มองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมุ่งเน้นให้สามารถผู้ประกอบการสามารถจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการเอสเอของบ้านเราอยู่ที่การบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุน หลักสูตรนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้มากขึ้นในต้นทุนและปัจจัยการผลิตที่ต่ำลง ในเวลาที่เท่าเดิม เพราะเรื่องของต้นทุนถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ การสร้างผลกำไรที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มรายได้ หรือขายมากขึ้น แต่อยู่ที่การลดต้นทุน ลดต้นทุนได้ 100 บาท นั่นก็หมายถึงการมีกำไรเพิ่มขึ้น 100 บาท”

 

ดร.รุจิกร บอกอีกว่า การพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา ไม่ได้มองแค่การสร้าง Community ของผู้ประกอบการเหมือน กับสถาบันการเงินอื่นๆ แต่เรามองถึงการช่วยเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย สิ่งที่เรามองจากการใช้กลยุทธ์นี้ไม่ได้อยู่ที่การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แต่เราต้องการผลักดันให้แบรนด์ทีเอ็มบีเข้าไปยืนเคียงข้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งการสร้าง Engagement ที่ดีนั้น จะช่วยทำให้พวกเขานึกถึงทีเอ็มบีเป็นแบงก์แรก โดยมีภาพของการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจที่พร้อมจะช่วยพวกเขาต่อยอดให้การทำธุรกิจของพวกเขามีการเติบโตแบบยั่งยืน

หลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB จัดมาแล้วทั้งหมด 14 รุ่น กระจายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ล่าสุดรุ่นที่ 14 ที่จัดในปีนี้จะเป็นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก อุตสาหกรรมนี้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2.8 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ถึง 4.33% รวมทั้งมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) มากกว่า 12,000 ราย เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งใช้วัตถุดิบสำคัญและซัพพลายเชนในประเทศสัดส่วนที่สูง มีความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตไปจนถึงการขายในอีกหลายอุตสาหกรรม เช่น บรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหาร และเวชภัณฑ์

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการขยายความสำเร็จของ LEAN Supply Chain by TMB ไปสู่ระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรม ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออนทัวร์เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ และทีเอ็มบี ผ่านแนวคิดของโครงการในปีนี้ที่ว่า “ความสำเร็จของเอสเอ็มอี ไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทาง แต่รวมไปถึงความเข้าใจ การเติมเต็มและต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างยั่งยืน หรือ The Journey to Success”

 

สำหรับในปี 2562 ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์ จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้งใน 5 จังหวัดใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศคือ ระยอง สุราษฎร์ธานี อุดรธานี นครปฐม และเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน นี้โดยจะเรียนเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ YEC ในจังหวัดรวมกว่า 100-120 ราย

ส่วนรูปแบบการจัดนั้น จะมีการจัดเป็นเวิร์คช็อปครึ่งวันสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยก่อนเริ่มงานจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจของตัวเองก่อนว่าเป็นอย่างไรจากนั้นภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำเวิร์คช็อปให้เอสเอ็มอีได้ร่วมกิจกรรม และเกมต่างๆ ที่จะสะท้อนแนวคิด LEAN Supply Chain by TMB โดยการหามุมมองแนวความคิดร่วมกันเพื่อนำมาซึ่งบทสรุปสุดท้าย นั่นคือการลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร พร้อมให้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ง่าย ตลอดจนแนวทางที่ทีเอ็มบี จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

“จาก 14 รุ่นที่เปิดมา มีเกือบ 100 โครงการที่เอาไปปฏิบัติได้จริง นำไปสู่การลดต้นทุน และเพิ่มรายได้คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท เฉลี่ยลดต้นทุนได้โครงการละ 10 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้จะมีรายได้ปีละ 10 – 100 ล้านบาท การลดต้นทุนได้โครงการละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมาก ไม่เพียงเท่านั้น เรายังช่วยสร้าง Community ของผู้ประกอบการได้รุ่นละ 100 – 120 ราย ถือเป็น Community ของผู้ประกอบการที่สามารถนำต่อช่วยต่อยอดในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี”

TMB

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.