Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

ไมโครซอฟท์จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลในภาคการผลิต ส่งเสริมการใช้ AI เป็นหัวใจหลัก

Jun 12, 2019 -None-

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) เชิญผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมมาเปิดมุมมองใหม่ในการนำภาคอุตสาหกรรมก้าวสู่ Industry 4.0 ในงาน CEO Envisioning Day เพื่อชูศักยภาพของ AI เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

รายงานวิจัยร่วมระหว่างไมโครซอฟท์และไอดีซี ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจเติบโตก้าวไกลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วย AI ซึ่งศึกษาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบุว่า 76% ของผู้นำธุรกิจภาคการผลิตมองว่า AI จะเข้ามามีบท บาทในการขับเคลื่อนธุรกิจภายในช่วง 3 ปีข้างหน้า และอาจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นได้เกือบ 2 เท่า แต่มีเพียง 41% เท่านั้นที่ได้เริ่มนำ AI มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในองค์กร

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “AI เป็นนวัตกรรมที่กำหนดทิศทางแห่งอนาคตของโลกธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม แต่กลับมีองค์กรภาคอุตสาหกรรมเพียง 9% เท่านั้นที่นำ AI เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์หลักของธุรกิจแล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่ากังวล ท่ามกลางแรงกดดันจากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้นำองค์กรในภาคการผลิตจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาความพร้อมในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้อย่างเต็มตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิต ที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน”

ผลการสำรวจของไมโครซอฟท์และไอดีซีนี้ยังเผยว่า ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมยังขาดความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ และข้อมูล ผู้ประกอบการจึงควรให้เร่งพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้ธุรกิจเสียเปรียบในการแข่งขัน

ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแนวคิด ปรับกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับการใช้เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่ง AI อย่างเต็มตัวและแพร่หลาย รวมถึงการเปิดรับความร่วมมือกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับทุกฝ่าย จนนำไปสู่การยกระดับธุรกิจภาคการผลิตในองค์รวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล หรือ eDIT (Executive Program in Digitalization Industry of Thailand) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งหวังจะช่วยผลักดันและกระตุ้นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Industry 4.0 อย่างจริงจัง”

นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ยังร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะรวมถึงการสร้างโอกาสการฝึกงานให้กับนักศึกษา อันจะเป็นการพัฒนาแรงงานคุณภาพซึ่งมีทักษะจำเป็นต่างๆ ในยุคดิจิทัลเพื่อป้อนบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ในส่วนของภาคการศึกษา ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มองว่าการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการสานต่อกลยุทธ์ปฏิรูปธุรกิจให้กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ “ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการปรับกลยุทธ์มุ่งสู่ยุคดิจิทัลยังต้องการพันธมิตรที่สามารถเปลี่ยนแผนงานให้เป็นระบบที่ใช้งานได้จริง ขณะที่พันธมิตรกลุ่มนี้ก็ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรต้องร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่แข็งแรงให้กับประเทศไทย” ศ.ดร. สุชัชวีร์กล่าว “นอกจากนี้ ภาคเอกชนเองก็ต้องปลูกฝังทัศนคติในเชิงรุกให้มากขึ้น และพยายามวางเป้าหมายให้องค์กรก้าวขึ้นไปแข่งขันกับผู้นำในอุตสาหกรรมของตนเอง เพราะการแข่งกับตัวเองในยุคที่ธุรกิจทั่วโลกมีโอกาสในการแข่งขันและเติบโตมากกว่าที่เคยคงไม่เพียงพออีกต่อไป”

ในโอกาสนี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้นำเรื่องราวความสำเร็จของ บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (E&H Precision (Thailand) Co., Ltd.) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ทั้งในไทย อินเดีย และเม็กซิโก มาเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ หลังจากที่ทางบริษัทได้เริ่มนำเทคโนโลยี IoT และ AI เข้าไปใช้ในโรงงาน จนสามารถลดเวลาการหยุดเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงลงได้ราว 11% และเพิ่มเวลาการผลิตได้เฉลี่ย 30 นาทีต่อเครื่องต่อวัน

นาโอกิ ชิบาตะ (Naoki Shibata) ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีในการช่วยยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตเราจึงตัดสินใจพัฒนาโซลูชัน IoT และ AI โดยเริ่มจากการศึกษาด้วยตนเองผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ของไมโครซอฟท์ ก่อนจะสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT บนแพลตฟอร์มคลาวด์ อาซัวร์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด โดยระบบนี้จะใช้เซ็นเซอร์อ่านไฟแจ้งสถานะของเครื่องจักรในสายการผลิตเพื่อรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ พร้อมส่งสัญญาณเตือนทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องที่ทำให้เครื่องจักรต้องหยุดทำงาน นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของเครื่องจักรแต่ละเครื่องได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกรูปแบบอีกด้วย สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์นั้น ใช้เวลาเพียงจุดละ 5 ที และสามารถดำเนินการให้ระบบพร้อมใช้งานได้ในเวลาเพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น”

ขณะนี้ อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) มีแผนที่จะขยายการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ให้ครอบคลุมเครื่อง จักรครบทั้ง 800 เครื่องในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ machine learning ที่วิเคราะห์ข้อมูลสถานะเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเครื่องจักรเครื่องใดมีแนวโน้มที่จะต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง ซึ่งจะช่วยให้โรงงานสามารถวางแผนและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสายการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดช่วงเวลาการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงให้สั้นที่สุด โดยอาจนำเสนอโซลูชั่นนี้ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจได้นำไปใช้ เมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว

“ขณะที่องค์กรธุรกิจทุกภาคส่วนจำเป็นต้องปรับตัวในยุคดิจิทัล เทคโนโลยี AI และ IoT จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตอีกต่อไป ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและงบประมาณที่ไม่ได้จำเป็นต้องลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลเหมือนเมื่อก่อน สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการต้องกล้าคิดกล้าทำ และเร่งนำเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ให้ได้โดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มผลิตผลและโอกาสในการแข่งขัน อันเป็นความท้าทายสำคัญในทุกธุรกิจ” นายนาโอกิกล่าวทิ้งท้าย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort