ยูพีเอสเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ทำกำไรต่อหุ้น 1.58 ดอลล่าร์ จากรายได้ที่เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ

Aug 23, 2017 -None-

ยูพีเอสประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 มีกำไรต่อหุ้น 1.58 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว อันเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 7.7% กลุ่มธุรกิจหลักทั้งสามกลุ่มต่างมีผลกำไรเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น และสามารถบริหารต้นทุนการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น
ผลประกอบการรวม ไตรมาส 2 ปี 60
 

ผลประกอบการรวม

ไตรมาส 2 ปี 60

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

 

ไตรมาส 2 ปี 59

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

รายได้

15,750 ล้าน

14,629 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงาน

2,216 ล้าน

2,038 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงานตามค่าเงินสกุลกลาง

 2,330 ล้าน

 

กำไรต่อหุ้นปรับลด

1.58

1.43

 
เดวิด แอ็บนีย์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูพีเอส กล่าวว่า “ยูพีเอสมีรายได้ในไตรมาส 2 นี้สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีอัตรากำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ เราจะยังคงลงทุนด้านเครือข่ายเพื่อขยายขีดความสามารถ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด และขยายธุรกิจทั่วโลก”
 
ผลการดำเนินงานของยูพีเอสในภาพรวม ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
รายได้รวมเติบโต 7.7% และรายได้ตามค่าเงินสกุลกลางเพิ่มขึ้น 8.9%
รายได้เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจและทุกประเภทผลิตภัณฑ์หลัก เนื่องจากความต้องการในตลาดในที่ขยายตัวต่างกระจายไปสู่ผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของบริษัท
กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 8.7% เป็น 2.2 พันล้านดอลล่าร์ เนื่องจากผลการเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจการขนส่งภายในสหรัฐฯ และธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรท 
อัตราผลกำไรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วยังรวมถึงผลกำไร 0.10 ดอลล่าร์ที่ได้จากส่วนต่างค่าน้ำมันและค่าชดเชยพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อรองรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมาในปีนี้มีจำนวน 2.0 พันล้านดอลล่าร์ 
ปีนี้ ยูพีเอสจ่ายเงินปันผลจำนวนเกือบ 1.4 พันล้านดอลล่าร์ เพิ่มขึ้น 6.4% ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มอบอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ณ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทซื้อหุ้นคืน 8.4 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินกว่า 900 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการคืนเงินสดแก่ผู้ถือหุ้น
 
การขนส่งภายในสหรัฐอเมริกา 
ธุรกิจการขนส่งภายในประเทศสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากความต้องการในการส่งสินค้าอีคอมเมอร์ซที่เติบโต ซึ่งส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น 8.1% จากไตรมาส 2 ปี 59 ผู้บริโภคในสหรัฐฯ หันมาซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น และยูพีเอสได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าวด้วยโซลูชั่นการส่งสินค้าที่โดดเด่นและเทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้าที่ล้ำสมัย
 

 

ไตรมาส 2 ปี 60

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

ไตรมาส 2 ปี 59

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

รายได้

 9,745 ล้าน

9,015 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงาน

1,395 ล้าน

1,233 ล้า

 
ผลการดำเนินงานของธุรกิจการขนส่งภายในสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
รายได้เพิ่มขึ้น 730 ล้านดอลล่าร์จากไตรมาส 2 ปี 59 เนื่องจากอีคอมเมอร์ซผลักดันให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่งทางบกและทางอากาศสูงขึ้น
การขนส่งทางอากาศแบบถึงที่หมายวันทำการถัดไปเพิ่ม 6.4% และการขนส่งทางอากาศแบบไม่เร่งด่วนเติบโต 11% เนื่องจากผู้บริโภคเลือกใช้โซลูชั่นที่รวดเร็วและสะดวกสบายของยูพีเอสอย่างต่อเนื่อง
รายได้ต่อชิ้นพัสดุเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ด้วยอัตรารวม 3.0% เนื่องจากบริษัทได้ประโยชน์จากวิธีการกำหนดราคาแบบบวกกำไรที่นำมาใช้ก่อนหน้านี้ และค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สูงขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 59
กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่า 13% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานขยาย 60 จุดเป็น 14.3% 
ต้นทุนการดำเนินงานในการก่อสร้างฐานปฏิบัติงานและและบริการส่งสินค้าในวันเสาร์ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานรวมเพิ่ม 35 ล้านดอลล่าร์
 
การขนส่งระหว่างประเทศ
ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศมีการเติบโตในระดับสูงที่สุดจากความต้องการในการส่งสินค้าข้ามประเทศที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของการส่งออกแข็งแกร่งในทุกภูมิภาคที่ยูพีเอสดำเนินธุรกิจ เนื่องจากลูกค้ามีทางเลือกจากพอร์ตบริการอันหลากหลาย ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งที่รวดเร็วขึ้น และโซลูชั่นด้านพิธีการศุลกากรของยูพีเอส ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศยังมีการประกาศขยายขีดความสามารถและตลาดในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 

 

ไตรมาส2  ปี 60

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

ไตรมาส 2 ปี 59

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

รายได้

3,163 ล้าน

3,077 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงาน

583 ล้าน

613 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงานตามค่าเงินสกุลกลาง

697 ล้าน

 

 
ผลการดำเนินงานของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
อัตรากำไรจากการดำเนินงานแข็งแกร่งเป็นผู้นำของกลุ่มธุรกิจที่ 18.4% และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 583 ล้านดอลล่าร์ รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 114 ล้านดอลล่าร์ 
การส่งออกเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 12% โดยเฉพาะยุโรปและเอเชีย ขณะที่ทุกภูมิภาคของโลกต่างมีการขยายตัว 
รายได้เพิ่มขึ้น 2.8% จากไตรมาส 2 ปี 59 และเมื่อคำนวณตามค่าเงินสกุลกลางจะเพิ่มขึ้น 8.3%
ในไตรมาสนี้ ยูพีเอสได้ประกาศการร่วมเป็นพันธมิตรกับงานเอ็กซ์โป 2020 ดูไบ ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอสเอฟเอ็กซ์เพรส บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของจีน และซื้อกิจการไนท์ไลน์โลจิสติกส์ ซึ่งช่วยเสริมความเป็นผู้นำในตลาดไอร์แลนด์ 
 
ซัพพลายเชนและเฟรท
“ธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรทยังคงมีแนวโน้มที่ดีในไตรมาสนี้เนื่องจากทีมงานในแต่ละหน่วยธุรกิจกำลังดำเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพรายได้ร่วมกับแนวทางการลดค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินงานจึงดีขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจเนื่องจากแนวทางการเสริมสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายส่งผลให้การดำเนินงานแข็งแกร่งขึ้น” แอ็บนีย์กล่าว
 
 

 

ไตรมาส 2 ปี 60

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

ไตรมาส 2 ปี 59

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

รายได้

2,842 ล้าน

2,537 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงาน

238 ล้าน

192 ล้าน

 
 
รายได้เพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาส 2 ปี 59 เนื่องจากยูพีเอสดำเนินงานได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า แนวทางการบริหารรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้น และสภาวะตลาดที่ดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ
น้ำหนักการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจฟอร์เวิร์ดดิ้งและเฟรทส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในตลาดที่ไม่ใช่ค้าปลีกทั้งหมดยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง
การเติมเต็มสินค้าคงคลังในธุรกิจค้าปลีกและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในธุรกิจอากาศยาน ส่งผลให้การกระจายสินค้ามีผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง
Coyote Logistics มีรายได้เติบโตเป็นเลขสองหลัก เนื่องจากการขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มธุรกิจทั้งหมดต่างส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานรวมโต 24% รวมส่วนของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
 
ภาพรวม 
ยูพีเอสแจ้งประมาณการผลการดำเนินงานแบบปรับลดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินการปรับปรุงบัญชีโดยหักเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาดที่จะนำไปรวมในผลการดำเนินงานตามรายงานตามหลักการบัญชีทั่วไป ซึ่งอาจเป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควร
ริชาร์ด เปเรทซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ยูพีเอส กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาส 2 เป็นไปตามที่เราคาดหมาย และเรารู้สึกยินดีกับความคืบหน้าของแนวทางกลยุทธ์ที่นำมาใช้ สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 60  ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง”
ประมาณการกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 60 ทั้งปีของยูพีเอสรวมปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องของแนวทางกลยุทธ์ที่จะมีผลต่อผลประกอบการ
จำนวนวันทำงานที่น้อยลงหนึ่งวันในไตรมาส 3 ปี 60 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 59 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นปรับลดไม่เติบโต
อัตราภาษีสำหรับช่วงครึ่งหลังปี 60 คาดว่าจะอยู่ที่ 35% และไม่รวมอัตราลดหย่อนภาษีในไตรมาส 4 ปี 59 ที่ประมาณ 0.50 ดอลล่าร์ต่อหุ้น
ยูพีเอสยืนยันประมาณการกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 60 ทั้งปีเท่าเดิม คือระหว่าง 5.80 ดอลล่าร์ ถึง 6.10 ดอลล่าร์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลล่าร์ หรือ 0.30 ดอลล่าร์ต่อหุ้นก่อนหักภาษีและปรับตามค่าสกุลเงิน
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle