Google Chrome ปรับปรุงการจัดการคุกกี้และพิมพ์ลายนิ้วมืออย่างจริงจัง

Jun 11, 2019 BrandAge Team

Google ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงเกี่ยวกับวิธีที่ Chrome จะจัดการกับคุกกี้และลายนิ้วมือในการประชุมนักพัฒนา I / O ประจำปี 2562 “Chrome จะมีเครื่องมือใหม่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถบล็อกหรือล้างคุกกี้ได้ง่ายขึ้น และส่วนขยายที่จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่การทำธุรกรรมโฆษณา” Google กล่าว

การจัดการคุกกี้ใหม่ของ Chrome

เนื่องจากที่ผ่านมาวิธีการจัดการคุกกี้นั้นไม่มีประสิทธิภาพพอสำหรับผู้ใช้งานเพราะผู้ใช้นั้นมองว่าคุกกี้แต่ละตัวนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันทำให้ผู้ใช้ไม่ระวังกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทาง Google จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนการจัดการคุกกี้ใหม่เพื่อที่จะป้องกันที่จะเกิดปัญหาคุกกี้ข้ามเว็บไซต์ได้ และจะควบคุมปัญหานี้ด้วยการเชื่อมต่อแบบ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) นอกจากนี้แล้ว Google กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจว่ามีคุกกี้อะไรไหมที่จำเป็นต่อทุกๆ เว็บไซต์

การปราบปรามการพิมพ์ลายนิ้วมือ

Google มีมาตรการที่จะใช้ในควบคุมการพิมพ์ลายนิ้วมืออย่างจริงจัง และพยายามลดวิธีที่จะทำให้การพิมพ์ลายนิ้วมือสามารถคงอยู่ได้ถาวร

เป็นที่สิ้นสุดของการพึ่งพาระบบนิเวศโฆษณาดิจิทัลในคุกกี้สำหรับการติดตามและการระบุแหล่งที่มาเป็นเวลานานแล้ว คุกกี้ไม่ได้รับการสนับสนุนแอปพลิเคชั่นกับเว็บไซต์บนมือถือ และตอนนี้แอปพลิเคชั่นเป็นเหตุผลของการใช้จ่ายในการโฆษณาส่วนใหญ่ อย่าง Google และ Facebook ได้นำการเปลี่ยนแปลงจากคุกกี้ไปสู่การพึ่งพา ID ที่กำหนดขึ้นได้ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ไป

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.