Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

3เอ็ม เปิดพอร์ตนวัตกรรมรักษ์โลก ลดมลภาวะทางอากาศ ขานรับวันสิ่งแวดล้อมโลก

Jun 10, 2019 -None-

Beat Air Pollution เป็นหัวข้อหลักที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2562 โดยมีจีนเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “We can't stop breathing, but we can do something about the quality of air that we breathe” หรือ “ในเมื่อเราไม่สามารถหยุดหายใจได้ เราก็ทำบางอย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศที่เราหายใจกันดีกว่า” โดยให้ความสำคัญในเรื่องการลดมลภาวะทางอากาศด้วยการใช้พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท 3เอ็ม ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ยังคงตอกย้ำนโยบายและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Science for Circular) ออกแบบโซลูชั่นที่ใช้วัสดุน้อยลง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า  วิทยาศาสตร์เพื่อสภาพภูมิอากาศ (Science for Climate) นวัตกรรมที่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนฯ จากโรงงานอุตสาหกรรม เร่งแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกและปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน (Science for Community) โดยสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนร่วมพัฒนาสังคมผ่านการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้

นภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “จากข้อมูลสหประชาชาติเรื่องสภาวะทางอากาศพบว่า 92% ของคนทั่วโลกหายใจรับอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษ หรือตีค่าเฉลี่ยออกมาถึง 9 ใน 10 คน สาเหตุของมลพิษพวกนี้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม การเดินทางคมนาคม การเกษตร และการกำจัดของเสียต่าง ๆ 3เอ็มเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ประกาศพันธสัญญาข้อตกลงด้านความยั่งยืนในการออกผลิต ภัณฑ์ของ 3เอ็ม ตั้งแต่ต้นทางการผลิตในการเลือกวัสดุ ที่ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือลดขยะและของเสีย ลดการใช้พลังงาน หรือผลกระทบด้านอากาศ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง รวมถึงมีการใช้พลังงานทดแทน 100% ที่สำนักงานใหญ่ 3เอ็ม ในสหรัฐเมริกาด้วย”

นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังได้พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การลดมลภาวะทางอากาศให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาห กรรมรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehi cles) โดยร่วมผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้เทคโนโล ยีจากหลากหลายแพลตฟอร์ม อาทิ  3M™ Novec™ เทคโนโลยีของเหลวที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมความร้อนและให้ความเย็นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่, 3M™ E-A-R™ วัสดุกันกระแทก ที่ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่โดยป้องกันการสั่นสะเทือนจากโครงสร้าง, เทปกาวยึดติดส่วนประกอบที่มีแรงยึดติดสูงทนต่อสภาวะความร้อนได้ดี รวมถึงวัสดุที่ช่วยให้น้ำหนักเบา ช่วยให้ระยะการขับขี่ยาวนานขึ้น และวัสดุฉนวนของ 3M ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของแบตเตอรี่

“ในส่วนของ 3เอ็ม ประเทศไทย เรายังได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน อาทิ กาวที่ใช้ในงานก่อสร้าง 3M ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดสาร VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยา กาศ (Volatile Organic Compounds) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรายังมีการควบคุมและวัดผลการปล่อยสาร VOC จากกระบวนการผลิตของ 3เอ็ม อีกด้วย นอกจากนี้ ในการป้องกันมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 3เอ็ม ได้เสนอผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือมลพิษให้แก่คนทำงานในอุตสาห กรรมที่มีความเสี่ยง รวมถึงหน้ากาก แผ่นกรองอากาศ และเครื่องฟอกอากาศที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปด้วยเช่นกัน” นภาพร กล่าวเสริม

รายงานผลของการควบคุมมลภาวะทางอากาศของ 3เอ็ม โกลบอล พบว่า จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น โดยเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ 26.8% สูงเกินเป้าที่ตั้งไว้ถึง 25% และลดการปล่อยของเสียลง 63.7% ซึ่งมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 50%  ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงมากกว่า 40 ล้านตัน สามารถติดตามรายงานการดำเนินงานความยั่งยืนของ 3เอ็ม ได้ทาง https://www.3m.com/3M/en_US/sustainability-us/annual-report/

3เอ็ม ประเทศไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort