วนชัย กรุ๊ป ปรับโมเดลธุรกิจปั้น “วู้ดสมิตร” ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูปทดแทนธรรมชาติ

Jun 10, 2019 -None-

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (VNG) ปรับโมเดลธุรกิจ ปั้น “ วู้ดสมิตร (Woodsmith)” เป็นช่องทางค้าปลีกเพื่อแนะนำสินค้าใหม่และขยายตลาดการใช้แผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ Wood-based Panel  ประเดิมเปิด 20 สาขาในปีนี้ คาดกวาดยอดขายกว่า 300 ล้านบาท วางเป้าปี 2566 ยอดขายรวมทะลุ 9,000 ล้านบาท  ขยับสัดส่วนยอดขายในประเทศและต่างประเทศเป็น 50:50 จากปัจจุบันอยู่ที่ 80:20

พร้อมกันนี้ วนชัย กรุ๊ป จะเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล-โซลาร์รูฟท็อปของ 3  โรงงาน ตามแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านผู้บริหาร “วรรธนะ เจริญนวรัตน์” มั่นใจโมเดลใหม่ จะช่วยสร้างกำไรที่ยั่งยืนในอนาคต และกระจายความเสี่ยงเพื่อพร้อมรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนจากผลกระทบของสงครามการค้า วางเป้าหมาย
ปี 2565 รายได้พุ่งแตะ 2 หมื่นล้านบาท

วรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (VNG) เปิดเผยว่า “ในช่วงเวลา 4- 5 ปีนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทมีทั้งกำไรมากที่สุดและในบางปีก็ขาดทุนมากที่สุด เป็นผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของตลาดคอมโมดิตี้ส์โลก เศรษฐกิจโลกอาจจะมีความผันผวนมากกว่านี้ในอนาคต ทำให้เรามีความจำเป็นต้องปรับโมเดลธุรกิจใหม่ ลดความเชื่อมโยงกับตลาดคอมโมดิตี้ส์ของโลก แต่จะพัฒนาให้ขายสินค้าในตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น เราจะสร้างตลาดปลายน้ำใหม่ๆ (ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้บริโภค D.I.Y.) ตลาดค้าปลีก และ ตลาดสินค้าไม้สำเร็จรูปทดแทนธรรมชาติ (Finished Products) การปรับโมเดลครั้งนี้จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของวนชัย กรุ๊ป สามารถสร้างกำไรได้อย่างสม่ำเสมอและเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต โดยในปี 2565 ได้วางเป้าหมายรายได้ไว้ที่ระดับ 20,000 ล้านบาท”

เนื่องจากยอดขายของวนชัย กรุ๊ป  กว่า 80% มาจากการส่งออก ปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ มีผลกระทบการค้าขายทั่วโลก รวมไปถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าเงินสกุลอื่นๆ ทำให้ราคาขายสินค้าของเราลดต่ำลง  ผลพวงปัญหานี้ยังทำให้จีนชะลอการผลิตอุตสาหกรรมไม้ และลดการซื้อไม้ยางพาราแปรรูปจากประเทศไทย โรงเลื่อยในประเทศไทยจึงชะลอการผลิตไม้ยางพาราที่หมดอายุจากการกรีด  ทำให้วัตถุดิบในการผลิตไม้อัด Wood-based Panel หายไปจำนวนมาก  

ดังนั้น การวางโมเดลธุรกิจใหม่ของบริษัทจะเน้นเพิ่มการขายสินค้าในประเทศเป็น 50% จากเดิมที่มีเพียง 20% โดยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Products) จะทำยอดขายในประเทศ 50% โดยขณะนี้บริษัทกำ ลังพัฒนาบริษัทย่อยขึ้นมาใหม่เพื่อดำเนินการ โดยใช้ชื่อ “วนชัย วู้ดสมิธ” โมเดลนี้จะทำให้บริษัทสามารถ สร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจโลก

“ตลาดปลายน้ำและตลาดค้าปลีกแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ Wood-based Panel ในประเทศไทยยังไม่เติบ โตเหมือนในตลาดต่างประเทศ บริษัท จึงมีความตั้งใจจะพัฒนาตลาดแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติในธุรกิจก่อ สร้างของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ เนื่องจากเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติทดแทนไม้จริงได้เป็นอย่างดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเมื่อเทียบกับ เหล็ก ซีเมนต์ และพลาสติก

นอกจากนี้ วนชัย กรุ๊ป ยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1. การบริหารวัตถุดิบไม้แบบครบทั้งสวนทั้งต้น 2. การพัฒนาสินค้าใหม่ แผ่นไม้ OSB และ แผ่นวีเนียร์ 3. การทำธุรกิจพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวลและโซลาร์ รูฟ (Solar Roof) และ 4. การทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์

การบริหารวัตถุดิบไม้ยางพาราแบบครบทั้งต้นครบทั้งสวนนั้น จะทำให้บริษัทลดต้นทุนไม้ได้มากไม่ต้องพึ่ง พาเศษไม้จากอุตสาหกรรมโรงเลื่อยซึ่งจะมีปริมาณไม่สม่ำเสมอ ปัจจุบันสวนยางพาราที่มีไม้อายุเกินการกรีดยางได้แล้ว ยังไม่ถูกโค่นมีจำนวนมาก การใช้ไม้ของบริษัทฯ นั้น ส่วนกิ่งก้านหรือไม้ฟืนนั้นจะนำไปผลิตแผ่น MDF และแผ่น OSB ส่วนตรงกลางลำต้น หรือ ไม้ท่อนจะนำมาปอกเป็นแผ่นวีเนียร์ เศษจากการปอกวีเนียร์ก็จะนำไปทำปาร์ติเกิ้ลบอร์ด (Particleboard) และรากไม้ก็จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

“วนชัย กรุ๊ป” จะเป็นผู้นำแห่งแรกในการพัฒนาสินค้าใหม่ แผ่น OSB และ แผ่นวีเนียร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเทศไทยทำให้สามารถใช้ไม้ยางพาราได้ทั้งสวนทั้งต้น สินค้าใหม่สองตัวยังมีราคาขายที่สูงที่สุดในกลุ่มสินค้าแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ Wood-based Panel โรงงาน OSB แห่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีมูลค่าการลงทุน 2,300 ล้านบาท จะก่อสร้างเสร็จภายในปีนี้

วรรธนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โดยวัตถุดิบก็คือเศษเปลือกไม้ที่เหลือจากการผลิตในโรงงาน และรากไม้ที่เหลือจากโค่นไม้ยางพาราที่หมดอายุ และ จะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดสระบุรีด้วย นอกจากนี้ ยังได้เริ่มใช้พลังงานไฟฟ้าโซลาร์ รูฟ (Solar Roof) ที่โรงงานสระบุรีแล้วในปีนี้  มีกำลังการผลิต 3.5 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากเช่นกัน และ จะดำเนินโครงการโซลาร์ รูฟ (Solar Roof) ที่โรงงานชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไปด้วย

การจัดตั้งบริษัทใหม่ “วนชัย โลจิสติกส์”  ในปีนี้ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์รองรับการเติบโตด้านการขายสินค้าภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและให้บริการลูกค้าทั่วประเทศได้ดีสมบูรณ์ ควบคู่กับการลดต้นทุน   

ด้าน ภัทรา สหวัฒน์ กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด บริษัทย่อยของวนชัย กรุ๊ป ระบุว่า บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาตลาดการค้าปลีก และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Products) โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่ที่สะพานพระราม 7 กรุงเทพฯ จัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้ทดสอบและเรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Products) ของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด จะเปิดร้านเรือธง (Flagship Store) ตามหัวเมืองใหญ่และสาขาอื่นๆเป็นลำดับต่อไป โดยจะมีทั้งแบบร้านค้าแบบสแตนด์อโลน  (Standalone Store) และ ร้านค้าที่ร่วมกับพันธมิตร (Partner Store) เริ่มต้นด้วยการจับมือกับกลุ่มไดนาสตี้ ผู้นำในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิค

“ภายในปี 2566 เราตั้งเป้าหมายจะมี 100 สาขาทั่วประเทศไทย พร้อมมีการขายออนไลน์ ซึ่งยอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านบาท ตามการขยายตัวของสาขา ทั้งนี้ภายในสิ้นปี 2562 จะเปิดได้ 20 สาขาร่วมกับกลุ่มไดนาสตี้ คาดจะสร้างยอดขายในปีนี้จำนวน 300 ล้านบาท และภาย ในปี 2564 จะเปิดได้อีก 60 สาขา จะมียอดขาย 4,000 ล้านบาท”

การเปิดตัวร้านค้า “วู้ดสมิตร (Woodsmith)” มีเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าแบบใหม่ที่ตลาดยังไม่คุ้นเคย แต่เมื่อได้รับการตอบรับแล้วสินค้าของแบรนด์ “วนชัย” จะช่วยให้ผู้บริโภคมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการวางจำหน่ายสินค้าให้กับโมเดิร์นเทรดที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันก็จะทำต่อไป ทั้งสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ “วนชัย” และสินค้ารับจ้างผลิต (OEM)     

อนึ่ง บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ VNG ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2486 โดยเริ่มจากธุรกิจโรงเลื่อยจักร ก่อนจะพัฒนาเป็นผู้ผลิตไม้อัด Wood-based Panel และ ก้าวมาเป็นผู้ผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ Wood-based Panel มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ Particleboard MDF Board OSB Laminate Flooring บานประตูไม้ HDF ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นและบัว และ ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นบันไดและไม้ราวจับ บริษัทมีกระบวนการผลิตสมบูรณ์แบบครบวงจร สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง สวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความปลอด ภัยได้มาตรฐานโลก

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle